Setări privind modulele cookie

În această secțiune puteți vizualiza respectiv modifica, setările privind modulele cookie pentru diferite instrumente utilizate pe site-ul www.advantageaustria.org și subdomeniile asociate.


Salvare setări
Advantage Austria Indicare navigare

Impozite

Semnul procentelor pe tastatură © photocase.com/sushi100

© photocase.com/sushi100

Austria oferă întreprinzătorilor condiţii-cadru atractive în privinţa impozitării. Pentru evitarea dublei impuneri a persoanelor particulare au fost încheiate acorduri cu multe state. Aici găsiţi o sinteză a celor mai importante forme de impozitare.

Conţinut structurat:

Impozitarea societăţilor

Impozitul pe societăţi

Societăţile cu sediul în Austria, în special societăţile de capital (S.A., S.R.L.) sunt supuse impozitului pe societăţi pe întregul venit. Profitul se impozitează cu un impozit unitar de 25%.

Indexul mediu efectiv de împovărare fiscală este în Austria, conform BAK Taxation Index 2015 (publicat de BAK Basel în colaborare cu ZEW), de 22,4%. Astfel impozitatarea este mai scăzută comparativ cu alte ţări precum Italia (23,1%), Belgia (27,0%), Germania (29,3%) şi Franţa (34,9%).

Impozitarea grupului un mare plus pentru sediul principal

După părerea experţilor fiscali şi a auditorului KPMG, companiile profită cel mai mult de impozitarea de grup. Atât concernele internaţionale cât şi firmele mici din afara graniţelor ţării care au reprezentanţe în Austria beneficiază de avantaje enorme dacă se relochează în această ţară şi mai ales dacă îşi stabilesc aici sediul central.

În cazul impozitării de grup cîştigurile şi pierderile membrilor grupului din ţară şi deasemenea pierderile filialelor din străinătate se compensează şi astfel se reduce baza de impozitare pentru impozitul pe societăţi. Impozitarea de grup poate fi aplicată începând cu o cotă de participare de peste 50% şi respectiv o acţiune.

La cumpărarea de întreprinderi valoare activată a firmei poate fi amortizată în decursul a 15 ani, un lucru care în alte ţări nu este încă posibil.

Tipuri de deduceri

Există o serie de taxe care pot reduce încărcarea fiscală efectivă a unei companii cu ca. 22%.

Împovărarea fiscală efectivă a firmelor este conform BAK Taxation Index 2015 (publicat de BAK Basel în colaborare cu ZEW), de 22,4% în Austria. La acest rezultat a contribuit multituinea  de posibilităţi de amortizare a taxelor precum deducerea pierderilor fiscale.

Deduceri pentru cercetare

Începând cu 2016, când gratificările pentru activitatea de cercetare au crescut de la 10% la 12% s-au îmbunătăţit considerabil condiţiile cadru pentru stimularea inovaţiei din companii. Companiile pot dispune de aceste gratificări, care se plătesc cash.

Impozitul pe câştigurile de capital

Impozitul pe câştigurile de capital este de 25% pentru persoane particulare, societăţi de persoane şi societăţi cu un singur asociat, iar aceastimpozit acoperă şi impozitul pe venit.

Un impozit pe profesii sau pe patrimoniu, obişnuite în alte ţări, nu există în Austria.

Impozitarea persoanelor fizice

Persoanele fizice sunt supuse impozitului austriac pe venit pentru veniturile obţinute în întreaga lume (în ţară sau străinătate) atunci când au domiciliul sau reşedinţa obişnuită în Austria. O persoană demonstrează că domiciliază în mod obişnuit în Austria atunci când se află în Austria mai mult de 183 de zile. Dacă perioada de şedere este mai mică de 183 de zile şi nu există nici un domiciliu, persoana respectivă este impozitată limitat pentru anumite venituri obţinute din surse austriece.

Impozitarea pe venit intervine atunci când contribuabilul obţine venit din următoarele surse:

  • venitul din activităţi agricole şi silvice
  • venitul din activităţi independente
  • venitul din activităţi profesionale
  • venitul din activităţi dependente
  • venitul din câştiguri de capital
  • venitul din închirieri şi arendări
  • alte venituri

Această enumerare este exhaustivă ceea ce înseamnă că asupra veniturilor care se obţin în afara acestei liste nu se  aplică impozitul pe venit.

Cota de impozitare pe venitul persoanelor fizice este progresivă de la 0% la 55%.

Downloads pe teme asemănătoare

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA