Nastavitve piškotkov

Tukaj lahko vidite oz. spremenite nastavitve piškotkov različnih orodij, ki so v uporabi na www.advantageaustria.org in njihovih poddomenah.


Shrani spremembe
Advantage Austria Prikaži navigacijo

Davki

Znak za odstotek na tipkovnici © photocase.com/sushi100

© photocase.com/sushi100

Avstrija nudi privlačne okvirne davčne pogoje za podjetja. Za preprečitev dvojnega obdavčevanja fizičnih oseb  je Avstrija s številnimi državami sklenila sporazum. Tu najdete pregled najpomembnejših oblik obdavčevanja.

Vsebina:

Obdavčitev podjetij

Davek na dohodke pravnih oseb

Pravne osebe s sedežem v Avstriji, še posebej kapitalske družbe (AG, GmbH.) so z vsemi svojimi prihodki podvržene davku na dohodke pravnih oseb. Dobički se pri tem obdavčijo z enotno davčno stopnjo v višini 25 %.

Povprečna efektivna davčna stopnja v Avstriji znaša v skladu z indeksom BAK Taxation Index 2015, ki ga je objavil BAK Basel v sodelovanju z ZEW, 22,4 %. Tako je obdavčitev nižja kot v Italiji (23,1 %), Belgiji (27,0 %), Nemčiji (29,3 %) in Franciji (34,9 %).

Skupinska obdavčitev kot velik plus za sedeže podjetij

Po mnenju davčnih strokovnjakov revizorske družbe KPMG profitirajo podjetja predvsem po zaslugi skupinskega obdavčevanja. Za mednarodne koncerne, a tudi za manjša tuja podjetja s hčerinskimi podjetji prinaša prenos poslovnih dejavnosti v Avstrijo ogromne prednosti. Avstija se z to ureditvijo uveljavlja kot odlična lokacija za sedež podjetja, še posebej za pokrivanje območja Vzhodne Evrope.

Pri skupinskem obdavčevanju se dobički in izgube domačih članov skupine in prav tako izgube tujih skupinskih hčerinskih podjetij izravnajo, obračunska osnova pa se tako zmanjša za davek na dohodke pravnih oseb. Skupinsko obdavčevanje se lahko uveljavlja od udeležbene kvote v višini 50 % in ene delnice.

Pri nakupih podjetij se lahko aktivirana vrednost podjetja amortizira v obdobju 15 let, kar v drugih državah trenutno ni mogoče.

Možnost amortizacije

Številne možnosti amortizacije znižajo efektivno davčno obremenitev za podjetja na približno 22 %.

Efektivna davčna obremenitev gospodarskih družb v Avstriji znaša v skladu z indeksom  BAK Taxation Index 2015, ki ga je objavil BAK Basel v sodelovanju z ZEW, 22,4 %. Ta je rezultat številnih davčnih odpisov, vključno z odbitkom izgub in prenosom tihih rezerv.

Raziskovalni neobdavčeni znesek

Raziskovalne premije za namene lastnih raziskav in razvoja, ki so se na začetku leta 2016 zvišale z 10% na 12%, ter pogodbeno raziskovanje še dodatno izboljšujejo pogoje za podjetniške inovacije. Podjetja so zakonsko upravičena do te raziskovalne premije, ki se izplača v gotovini.

Davek iz kapitalskega donosa

Davek iz kapitalskega donosa za zasebnike, osebne družbe in individualna podjetja znaša 25 %, pri čemer je s to obdavčitvijo pogosto že poplačana dohodnina.

Nekatere obremenitve, ki so v drugih državah povsem običajne - kot sta na primer obrtni davek in davek na premoženje - v Avstriji sploh ne obstajajo.

Obdavčitev fizičnih oseb

Fizične osebe so s svojim svetovnim dohodkom (vsi domači in tuji dohodki) podvržene avstrijskemu davku iz dohodka, če imajo stalno bivališče ali večinoma bivajo v Avstriji. Oseba svoje običajno bivališče utemeljuje, če se več kot 183 dni zadržuje v Avstriji. V kolikor je doba bivanja krajša od 183 dni in ni podano stalno bivališče, obstaja omejena davčna obveznost za dohodke iz določenih avstrijskih virov.

Za dohodnino je zavezan vsak dohodek, ki ga davčni zavezanec dobi iz naslednjih dohodkov:

  • dohodki iz kmetijstva in gozdarstva
  • dohodki iz samostojnega dela
  • dohodki iz obratovalnice
  • dohodki iz nesamostojnega dela
  • dohodki iz kapitalskega premoženja
  • dohodki iz oddajanja v najem in zakup
  • ostali dohodki
To naštevanje je taksativno. To pomeni, da dohodki, ki ne sodijo pod te vrste dohodkov, niso podrvženi davku iz dohodka.

 Davčna stopnja za dohodek fizičnih oseb je podvržena progresivni davčni stopnji med 0 % in 55 %.

Povezane datoteke

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA