Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel

Čísla a fakta

Červené kostičky © photocase.com/fult

© photocase.com/fult

Rakousko je ziskovou lokalitou – také pro mezinárodní investory. Přesvědčte se sami: Zde najdete nejdůležitější údaje a fakta.

Rakousko se řadí mezi nejglobalizovanější země světa. To je výsledkem globalizačního indexu ("KOF Globalisierungsindex 2016") renomované Spolkové vysoké školy technické (ETH) v Zürichu. Ročně přepočítávaný index měří ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace 192 zemí. Rakousko se řadí za Nizozemí, Irsko a Belgii na pozoruhodné čtvrté místo.

Centrální poloha

Z mezinárodního hlediska je Rakousko považováno za číslo jedna v navazování obchodních příležitostí s východní a jihovýchodní Evropou. Více nez 1000 globálních podniků využívá příznivé podnikatelské prostředí v Rakousku a koordinuje své aktivity ve východní a jihovýchodní Evropě právě z Rakouska.

Daňové výhody
Díky 25% zdanění příjmu právnických osob patří Rakousko pro podnikatele mezi nejpříznivější státy Evropy. Výhodami navíc je nejatraktivnější skupinové zdanění v Evropě a absence daně z majetku nebo daně z nemovitostí.

Podpory
Atraktivní daňové výhody, jako např. 12 % výzkumná prémie nebo dotace výzkumného fondu (Forschungsförderungsfonds, FFG) jsou jen zlomkem z množství zvýhodnění.

Mezinárodní instituty výzkumu a vývoje
Výzkum a vývoj - pohled do budoucna. Poslechněte si o tom více v audio streamu:Research and Development (v angličtině) [mp3, 900.9kb]

Přibližně 2 800 ústavů pro výzkum a rozvoj zaměřených na technologii a 60 středisek excelence (Center of Excellence), která zaujímají ve svém oboru přední místo na mezinárodním poli, spojují naléhavé úkoly hospodářství s know-how vědy.
Jaké jsou zkušenosti mezinárodních výzkumných a vývojových společností na rakouském výzkumném poli?

Produktivita
Úroveň produktivity průmyslu je v Rakousku tradičně vysoká. Rakouský průmysl dosáhl v minulých letech nadprůměrně vysokého nárůstu produktivity, čímž byl růst pracovních nákladů více než vyrovnán. Rozhodující přitom byla především vysoká motivace a kvalifikace pracovníků.

Kvalifikované pracovní síly
Důležitým potenciálem Rakouska jako hospodářské lokality jsou kvalifikovaní a vysoce motivovaní odborníci. Podle World Competitiveness Yearbook 2016 zaujímá Rakousko celosvětově 4. příčku v hodnocení motivace zaměstnanců.

Nízká míra stávek
Politická stabilita a stabilita v sociální oblasti a jedna z celosvětově nejnižších měr stávek činí Rakousko ideální hospodářskou lokalitou pro mezinárodní firmy.

Fundované odborné vzdělání
Specifikem rakouského vzdělávacího systému je úzké propojení mezi hospodářstvím a školstvím.

Průmyslový národ s vysokou kupní silou
Rakousko je čtvrtý nejbohatší zemí v EU.

Nejvyšší kvalita života
Vídeň patří mezi nejoblíbenější manažerské metropole světa a je již léta číslem 1 mezi kongresovými městy.

Perfektní infrastruktura
Kvalitní dopravní a telekomunikační infrastruktura umožňuje co nejrychlejší přepravu zboží a přenos informací.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA