Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Čísla a fakty

Kleine rote Würfel © photocase.com/fult

© photocase.com/fult

Rakúsko je výhodnou lokalitou aj pre medzinárodných investorov. Presvedčte sa sami a pozrite sa na nasledovné čísla a fakty.

Rakúsko sa radí medzí naj globalizovanejšie krajiny sveta. To je výsledok globalizačné indexu („KOF Globalisierungsindex 2016“) renomovanej Konfederačnej Vysokej Školy Technickej v Zürichu. Ročne prepočítavaný index meria ekonomickú, sociálnu a politickú dimenziu globalizácie 192 krajín. Rakúsko sa radí za Holandskom, Írskom a Belgickom na pozoruhodné štvrté miesto.

Centrálna poloha

Rakúsko je z medzinárodného hľadiska považované za číslo jedna pokiaľ ide o nadviazanie obchodných príležitostí s východnou a juhovýchodnou Európou. Viac ako 1.000 globálnych podnikov využíva priaznivé podnikateľské prostredie v Rakúsku a koordinuje svoje aktivity vo východnej a juhovýchodnej Európe z Rakúska.

Daňové výhody
Daň z príjmu právnických osôb na úrovni 25% radí Rakúsko medzi krajiny s najlepším podnikateľským prostredím Európy. Dalšími výhodami sú najatraktívnejšie skupinové zdanenia v Európe a nejestvovanie dane z majetku a dane zo živnosti.

Podpory
Atraktívne daňové výhody akými sú 12%  prémia za výskum alebo dotácie výskumného fondu (Forschungsförderungsfond) sú len príkladmi mnohých zvýhodnení.

Medzinárodné zariadenia pre vedu a výskum
Veda a výskum -  pohľad do budúcnosti.Vypočujte si viac k tomu v zvukovej nahrávkeResearch and Development (v angličtine) [mp3, 900.9kb].

Okolo 2.800 výskumných a vývojových inštitútov orientovaných na technológie, ako aj 60 Centers of Excellence, ktoré zaujímajú v medzinárodnom merítku vedúce postavenie vo svojej oblasti, spájajú potreby hospodárstva s know-how vedy.

Ako hodnotia medzinárodné spoločnosti svoje skúsenosti s Rakúskom ako miestom pre výskum a vývoj ?

Produktivita
Úroveň produktivity rakúskeho priemyslu je už tradične vysoká. V posledných rokoch dosiahlo Rakúsko nadpriemerne vysoký rast produktivity, ktorým sa vykompenzovali zvýšené náklady na pracovnú silu. Hlavnú rolu pritom zohrali vysoko motivovaní a kvalifikovaní pracovníci.

Kvalifikované pracovné sily
Podstatnou silnou stránkou hospodárskej lokality Rakúsko sú kvalifikovaní a vysoko motivovaní odborní pracovníci. Podľa World Competitiveness Yearbook 2016 obsadilo Rakúsko v hodnotení motivácie zamestnancov celosvetovo 4. miesto.

Nízka miera štrajkov
Stabilita v politike a v sociálnej oblasti a celosvetovo najnižšia miera štrajkov robia z Rakúska ideálnu hospodársku lokalitu pre medzinárodné podniky.

Fundované vzdelanie
Zaujímavosťou rakúskeho vzdelávacieho systému je úzke spojenie medzi hospodárstvom a vzdelávaním.

Priemyselný národ s vysokou kúpnou silou
Rakúsko je druhou najbohatšou krajinou v Európskej únii.

Najvyššia kvalita života
Viedeň patrí k najobľúbenejším metropolám u manažérov a ako kongresové mesto obsadzuje už roky prvú priečku.

Perfektná infraštruktúra
Vysoko hodnotná dopravná a telekomunikačná infraštruktúra umožňuje najrýchlejší transport tovaru a informácií.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA