تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

سفر به اتريش

Ankunftsschild am Flughafen © photocase.com/akileb

© photocase.com/akileb

شهروندان اروپا و بسياري از كشورهاي ديگر براي ورود به اتريش و سفر به ديگر كشورهاي اروپا فقط به كارت شناسائي معتبر و پاسپورت نياز دارند. در اين قسمت اطلاعات مورد نياز در مورد جزئيات مربوطه به پاسپورت، ويزا و نيز قوانين گمركي معتبر در اتريش به اطلاعتان ميرسد

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA