Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Carinske odredbe

Otvorena knjiga © photocase.com/mentaldisorder

© photocase.com/mentaldisorder

Na šta treba obratiti pažnju prilikom unošenja duhanskih proizvoda (cigara, cigareta, cigarilosa, duhana) i alkohola, sve dozvoljene količine i granice pregledno na jednom mjestu.

Ulazak u Austriju iz države članice Evropske Unije

(Belgija, Bugarska, Danska, Njemačka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Velika Britanija, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španija, Republika Češka, Mađarska, Kipar i Hrvatska)

Načelno se ne sprovode carinske kontrole, ali nasumično provjeravanje je moguće u svako doba. Prilikom direktnih letova (bez slijetanja u neku od trećih zemalja) iz jedne države Evropske Unije u drugu državu Evropske Unije putnici mogu koristiti izlaz za državljane zemalja Evropske Unije. Ukoliko je putovanje započelo u nekoj zemlji izvan EU i ako je prije ulaska u Austriju napravljeno tranzitno zaustavljanje u nekoj drugoj državi EU odredbe važe za putnike iz država izvan EU.

Maksimalne propisane količine robe oslobođene uvoznih dadžbina u Austriju iz zemalja Evropske Unije za ličnu upotrebu:

800 komadaCigarete
400 komadaCigarilosi (najveća težina po komadu 3 gr)
200 komadaCigare
1 kilogramDuhan
10 litaraAlkoholna pića
20 litaraDruga alkoholna pića kao što su pivo, pjenušavo vino ili vino do 22% vol.
90 litaraVino(od toga maksimalno 60 litara pjenušca)
110 litaraPivo

Pažnja: Za cigarete koje se u putnom prtljagu unose u Austriju iz Mađarske, Hrvatske, Latvije, Litvanije, Rumunije ili Bugarske od 1. marta 2014. na snazi je količina od 300 komada oslobođena od poreza. Svaka unesena količina zigareta koja prelazi ovaj broj mora se bez odlaganja (usmeno) prijaviti carinskom uredu, kako bi se platio porez na duhanske proizvode.

Ulazak u Austriju iz država koje nisu članice EU

Pri prelasku carine sljedeće stvari trebaju se deklarirati i prijaviti:

  • Roba koja nije namjenjena za vlastitu upotrebu
  • Roba koja je kupljena izvan EU i koja prelazi dozvoljenu količinu duhanskih priozvoda, alkoholnih pića, nepjenušavih vina, piva, lijekova kao i koja prelazi dozvoljene količine drugih proizvoda.
  • Roba za koju postoji zabrana ili ograničenje uvoza

Sljedeća roba za ličnu upotrebu ili kao poklon može biti uvezena u putnom prtljagu bez plaćanja naknade (po osobi starijoj od 17 godina):
Duhanski proizvodi 
200 komadaCigarete ili
100 komadaCigarilosi (najveća težina po komadu 3 gr) ili
50 komadaCigare ili
250 grDuhan ili roba proporcionalnog sastava
Alkoholna pića 
1 litarAlkohol i alkoholna pića sa više od 22% vol. alkoholnog sadržaja ili etil-alkohol od 80% vol ili više ili
2 litraAlkohol i alkoholna pića sa max. 22% vol. alkoholnog sadržaja ili roba proporcionalnog sastava i dodatno 
4 litraNepjenušava vina i dodatno
16 litaraPivo
LijekoviLijekovi u količini koja odgovara Vašim potrebama na putovanju
Druga robaDruga vrsta robe od prethodno nabrojane u ukupnoj vrijednosti od 430 EUR za putnike u zračnom prometu, odnosno 300 EUR za sve ostale putnike. Za putnike starosti ispod 15 godina gore navedeni iznosi umanjuju se na 150 EUR.

Također treba obratiti pažnju na zabrane i ograničenja uvoza i kod ove robe oslobođene carinskih dažbina.

Oprema za putovanje

Oprema za putovanje koja služi za ličnu upotrebu prilikom boravka smije se bez plaćanja dadžbina i bez ikakvih formalnosti unijeti u Austriju, ukoliko ne postoje zabrane uvoza (za nove proizvode, npr. fotografku opremu, potrebno je ponijeti račun).

Daljnje informacije za putnu opremu (na engleskom)

Kontrola proteka novca u gotovini

Od 15. juna 2007 godine važi odredba za kontrolu kretanja novca u gotovini u i iz Evropske Unije. Shodno tome moraju putnici, koji ulaze u i izlaze iz Evropske Unije na carini prijaviti sljedeće sume novca, koje nose sa sobom.

  • Gotovina u iznosu od 10.000 EURA ili više
  • protuvrijednost u drugom novcu
  • ili druge lako konvertibilne vrijednosti (kao npr. čekovi izdati na treću osobu).

Cilj ove inicijative unutar Evropske Unije je zaustavljanje ilegalnog kretanja novca, a takođe i zaštita od protupravnih radnji, kao što je pranja novca i finansiranja terorizma.

Višejezična brošura informira koji propisi važe za kontrolu novca u gotovini.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA