تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

تعطيلات و اعياد

Aufgeschlagener Kalender © photocase.com/larrag01

© photocase.com/larrag01

مايل هستيد هنگام سفر به اتريش از تعطيلات و اعياد در این كشور مطلع باشيد؟ در ذيل ليستي ازمهم ترين ايام تعطيل تهيه شده است.

تعطيلات رسمي در اتريش 

2020
1 ژانویهآغاز سال نوی میلادی
6 ژانویهعید تجلی عیسی مسیح  (سه پادشاه مقدس)
13 آوریلدوشنبه  پاک
1 مهروز جهانی کارگر (تعطیل دولتی)
31 مهروز عروج عیسی مسیح
1 ژوئنعید پنجاهه
11 ژوئنجشن یادبود شام آخر عیسی مسیح
15 اوتجشن عروج مریم مقدس
26 اکتبرروز ملي اتریش
1 نوامبرروز مقدسین
8 دسامبرعید نزول وحی بر مریم مقدس (عید بشارت)
25 دسامبرمیلاد عیسی مسیح
26 دسامبرروز اشتفان مقدس
2021
1 ژانویهآغاز سال نوی میلادی
6 ژانویه عید تجلی عیسی مسیح  (سه پادشاه مقدس)
5 آوریلدوشنبه پاک
1 مهروز جهانی کارگر (تعطیل دولتی)
13 مهروز عروج عیسی مسیح
24 مهعید پنجاهه
3 ژوئنجشن یادبود شام آخر عیسی مسیح
15 اوتجشن عروج  مریم مقدس
26 اکتبرروز ملي اتریش
1 نوامبرروز مقدسین
8 دسامبرعید نزول وحی بر مریم مقدس (عید بشارت)
25 دسامبرمیلاد عیسی مسیح
26 دسامبرروز اشتفان مقدسآخرين تاريخ به روز رساني
2020.06.18
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA