تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

حمل ونقل و تردد

Flughafenanzeige

© photocase.com/kamirika

شبكه جاده ها و راه هاي بسيار عالي ونيز شبكه گسترده راه آهن كشور اتريش، اين كشور را به تمام كشورهاي همسايه متصل ساخته است. گروه هواپيمايي اتريش با خطوط هوايي خود به 66 كشور جهان در 5 قاره پرواز دارد. ساير اطلاعات در خصوص حمل ونقل و تردد در كشور اتريش را در اين بخش مطالعه نماييد

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA