Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel

Tipy pro cestující autem

silnice v krásním prostředy © photocase.com/sk1

© photocase.com/sk1

Skvěle vybudovaná dálniční síť, síť rychlostních komunikací a silnic 1. třídy spojuje Rakousko se všemi sousedními státy. Všechny hraniční přechody na hlavních dopravních spojnicích (hraniční přechody na dálnicích a silnicích 1. třídy) jsou otevřeny 24 hodin denně.

Pravidla silničního provozu a dopravní značení v Rakousku obecně odpovídají pravidlům a značením v ostatních evropských zemích. V Rakousku se na všech dálnicích a rychlostních komunikacích vybírá mýtné .

Předpisy pro motorová vozidla

Celní dokumenty pro motorová vozidla se při překročení hranic nevyžadují. Zahraniční řidičský průkaz opravňuje v Rakousku řídit motorové vozidlo po dobu jednoho roku. Rakousko uznává řidičské průkazy ze všech členských zemí Evropského hospodářského prostoru a EU. Cestující z jiných zemí potřebují mezinárodní řidičský průkaz, pokud jejich země nemá s Rakouskem uzavřenou příslušnou úmluvu. Jinak stačí německý překlad národního řidičského průkazu. Příslušné informace Vám poskytnou tuzemské autokluby ÖAMTC a ARBÖ. Zahraniční motorová vozidla musí mít vzadu na vozidle národní poznávací značku příslušné země.

Kromě pohonných hmot v nádrži můžete při vstupu bezcelně dovážet ještě dalších 10 litrů v rezervním kanystru. Cestující s bydlištěm mimo Evropskou unii mohou používat svůj vůz k privátním účelům v prostoru EU bezcelně a bez formalit po dobu 6 měsíců. Osobní vozidlo musí být následně opět vyvezeno v nezměněném stavu k používání.

Předpisy pro pronajatá vozidla v Rakousku

Omezení rychlosti

Nejvyšší povolené rychlosti (pokud dopravní značka nenařizuje jinak):

Pro osobní vozidla a motocykly:

 • na silnicích mimo obec: 100 km/h
 • na dálnicích: 130 km/h
 • v obci: mezi tabulemi s označením obce: 50 km/h

Obytná vozidla do 3.500 kg:

 • obec 50 km/h
 • silnice mimo obec 100 km/h
 • dálnice 130 km/h

Osobní automobily s lehkými přívěsy (do 750 kg), tažné vozidlo do max. 3,5 t, nejvyšší povolená celková hmotnost:

 • obec 50 km/h
 • dálnice a silnice mimo obec: 100 km/h

Osobní automobily s přívěsy nad 750 kg (tažné vozidlo a přívěs dohromady do max. 3,5 t nejvyšší povolené celkové hmotnosti):

 • obec 50 km/h
 • silnice mimo obec: 80 km/h
 • dálnice: 100 km/h

Autobusy:

 • obec 50 km/h
 • silnice mimo obec 80 km/h
 • dálnice 100 km/h (mezi 22.00 a 5.00 hodinou však pouze 90 km/h na určitých dálnicích).


Povinný odstavný pruh

Odstavné pruhy jsou při tvoření dopravní zácpy na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích povinné od 1.1.2012. Odstavný pruh umožňuje záchranným složkám rychlejší příjezd k místu nehody. Další informace o odstavných pruzích naleznete na http://www.asfinag.at/on-the-way/road-traffic-safety/emergency-corridor .

Povinnost mít výstražnou vestu

Na rakouských komunikacích mimo uzavřené obce platí povinnost mít ve výbavě výstražnou vestu. To znamená, že řidiči musí mít vždy s sebou reflexní výstražnou vestu a v případě nehody nebo poruchy vozidla si ji při vstupu do vozovky obléknout. Jedná se tak o dvojí povinnost, za niž mohou být uloženy dvě pokuty. Během dopravních kontrol může být požadováno předložení výstražné vesty.

Děti v autě

Děti mladší 14 let do 150 cm výšky lze přepravovat pouze v dětských autosedačkách. V osobních vozidlech a vozidlech typu kombi (také v tzv. "mikrobusech") je možné přepravovat pouze 1 dítě na 1 sedadle a dítě musí být podle věku a výšce odpovídajícím způsobem správně zabezpečeno.

Alkohol za volantem

Hranice alkoholu v krvi činí v Rakousku 0,5 promile. Při překročení této hranice se ukládají pokuty, za určitých okolností je dokonce možné odebrání řidičského průkazu.

Povinnost mít zapnuté pásy

V Rakousku platí povinnost mít během jízdy zapnuté bezpečnostní pásy.

Telefonování v autě

Během řízení je možné telefonovat pouze prostřednictvím zařízení hands free. Toto zařízení musí být nainstalováno tak, aby všechny prvky bylo možné ovládat jednu rukou a řidič nebyl při jízdě nijak omezen.

Předpisy pro motocyclisty

Nošení ochranné přilby při jízdě na jednostopých vozidlech je v Rakousku povinné. Řidiči motocyklů jsou povinni jezdit přes den s rozsvícenými světly. Rovněž jsou povinni si opatřit dálniční známku.

Pohonné hmoty

V Rakousku se na všech čerpacích stanicích nabízí bezolovnatý benzín Normal (91 oktanů) a Euro-Super (bezolovnatý benzín, 95 oktanů) a Super Plus (bezolovnatý benzín, 98 oktanů). Prodej olovnatého benzínu je v Rakousku zakázán, pro vozidla bez katalyzátoru je však k dostání na čerpacích stanicích speciální příměs (aditivum).

Dopravní nehoda, porucha vozidla

K dopravním nehodám se škodou na zdraví musí být okamžitě přivolána police, u dopravních nehod s věcnou škodou pouze tehdy, pokud nebyla prokázána vzájemná totožnost. ÖAMTC a ARBÖ mají silniční havarijní a poruchovou službu 24 hodin, jíž může využít každý řidič (nečlenové za úplatu).

Tísňová volání (bez předvolby):

Euro-tísňová služba112
Hasiči122
Policie133
Záchranná lékařská služba144
Lékařská pohotovost141 
Záchranná horská služba140
ÖAMTC- silniční havarijní a poruchová služba120
ARBÖ - silniční havarijní a poruchová služba 123

Dopravní informace

Dopravní informace z celého Rakouska a rovněž z hlavních spojnic sousedních států hlásí rozhlasová stanice Ö3 každou půl hodinu. U situací akutně hrozícího nebezpečí – např. řidiči jedoucí v protisměru – se vysílání okamžitě přeruší a propojí se do všech ostatních radiových stanic ORF.

Hlášení o dopravní situaci je možné podávat 24 hodin na telefonním čísle 0800 600 601 (zdarma po celém Rakousku). Na placené servisní lince 0900 600 600 je možné si zjistit aktuální dopravní zprávy také telefonicky. Více informací najdete na internetu na oe3.ORF.at .

Service plánovač tras

Abyste svou cestu našli bezpečně: plánovač tras

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA