Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Tipy pre cestujúcich autom

Straße in schöner Landschaft © photocase.com/sk1

© photocase.com/sk1

Vynikajúco vybudovaná sieť diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a spolkových ciest spája Rakúsko so všetkými susednými štátmi. Všetky hlavné hraničné prechody (diaľničné prechody a prechody so spolkovými cestami) sú otvorené nepretržite.

Pravidlá cestnej premávky a dopravné značky v Rakúsku sa spravidla nelíšia od tých, ktoré platia v ostatných európskych krajinách. V Rakúsku sa na všetkých diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá platí diaľničný poplatok .

Pravidlá pre motorové vozidlá

Colné doklady nie sú pri prekročení hraníc pre motorové vozidlá potrebné. Zahraničný vodičský preukaz oprávňuje v Rakúsku vedenie motorového vozidla po dobu jedného roka. Vodičské preukazy všetkých krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a členských štátov EU sú v Rakúsku uznávané. Cestujúci z ostatných krajín potrebujú medzinárodný vodičský preukaz, pokiaľ v tejto otázke nie je s ich domovskou krajinou uzatvorená príslušná dohoda. Inak stačí preklad národného vodičského preukazu do nemeckého jazyka. Informácie k tomu získate v domácich automobilových kluboch ÖAMTC a ARBÖ. Zahraničné motorové vozidlá musia vyť vzadu označené značkou svojho štátu.

Okrem pohonnej hmoty, ktorá sa nachádza v nádrži vozidla, môžete pri vstupe do krajiny priviesť ďalších 10 litrov v rezervnom kanistri bez poplatkov. Cestujúci s bydliskom mimo Európskej únie môžu bez poplatkov a bez ďalších formalít používať svoje vozidlo v priestore EU po dobu 6 mesiacov. Osobné vozidlo musí byť po uplynutí tejto doby v nezmenenom stave znova vyvezené.

Predpisy pre nájomné vozidlá v Rakúsku

Rýchlostné obmedzenia

Najvyššie rýchlosti (pokiaľ nie sú inak vyznačené dopravnými značkami):

Osobné vozidlá a motocykle:

 • na komunikáciách mimo obce: 100 km/h
 • na diaľniciach: 130 km/h
 • v obci: medzi značkami „obec“: 50 km/h

Kempingové vozy do 3.500 kg:

v obci: 50 km/h

 • na komunikáciách mimo obce: 100 km/h
 • na diaľniciach: 130 km/h

Osobné vozidlá s ľahkým prívesom (do 750 kg), ťažné vozidlo s najvyššou povolenou celkovou hmotnosťou maximálne do 3,5 t:

 • v obci: 50 km/h 
 • na diaľniciach a komunikáciách mimo obce: 100 km/h

Osobné vozidlo s prívesom nad 750 kg (maximálna hmotnosť jazdnej súpravy do 3,5):

 • v obci:50 km/h 
 • na komunikáciách mimo obce: 80 km/h 
 • na diaľniciach: 100 km/h

Autobusy:

 • v obci:50 km/h 
 • na komunikáciách mimo obce:80 km/h
 • na diaľniciach:100 km/h (avšak na niektorých diaľniciach medzi 22.00 a 5.00 hod. len 90 km/h).


Povinnosť vytvoriť núdzový koridor

Od 1. januára 2012 platí na rakúskych diaľniciach a rýchlostných cestách v prípade zápchy povinnosť vytvoriť núdzový koridor. Núdzový koridor má záchranným jednotkách umožniť dostať sa rýchlejšie na miesto nehody. Viac informácií k núdzovému koridoru nájdete na http://www.asfinag.at/on-the-way/road-traffic-safety/emergency-corridor .

Povinnosť nosenia výstražnej vesty

Na rakúskych cestách platí okrem uzavretých obcí povinnosť nosenia výstražnej vesty. To znamená, že vodiči musia mať so sebou vždy reflektujúcu výstražnú vestu a túto v prípade nehody alebo poruchy mať oblečenú, keď vstúpia do vozovky. Preto sa tu jedná o zdvojenú povinnosť, ktorá môže byť aj dvakrát pokutovaná. Pri cestných kontrolách môže byť požadované predložene výstražnej vesty.

Deti v aute

Deti mladšie ako 14 rokov, ktoré sú nižšie ako 150 cm, smú byť prepravované len v príslušných autosedačkách. V osobných vozidlách a kombi vozidlách (aj v takzvaných „malých autobusoch“) smie byť prevážané na každé miesto na sedenie len 1 dieťa, ktoré musí byť v závislosti od veku a výšky príslušným spôsobom správne zaistené.

Alkohol za volantom

Hranica alkoholu v krvi je v Rakúsku 0,5 promile. Prekročenie tejto hranice sa trestá peňažnou pokutou, za istých podmienok je možné aj odobratie vodičského preukazu.

Gurtenpflicht

Používanie bezpečnostných pásom je v Rakúsku povinné.

Telefonieren im Auto

Počas riadenia motorového vozidla sa telefonovať smie len s hlasným telefónom. Zariadenie pre hlasné telefonovanie musí byť namontované tak, aby všetky prvky mohli byť ovládané jednou rukou a vodič nebol v žiadnom prípade obmedzený.

Bestimmungen für Motorradfahrer 

Nosenie ochrannej prilby na jednostopových motorových vozidlách je v Rakúsku povinné. Motorkári sú v Rakúsku povinní mať zapnuté svetlá aj počas dennej jazdy. Diaľničné známky sú povinné taktiež.

Treibstoff

V Rakúsku ponúkajú na čerpacích staniciach bezolovnatý Normal benzín, 91 oktánov, ako aj Euro-Super (bezolovnatý benzín, 95 oktánov) a Super Plus (bezolovnatý benzín, 98 oktánov). Predaj olovnatého benzínu je v Rakúsku zakázaný, pre vozidlá bez katalyzátora je však na čerpacích staniciach možné zakúpiť prísadu (aditívum).

Verkehrsunfall, Panne

Pri dopravných nehodách so zranením ľudí je bezpodmienečná povinnosť ohlásiť ju na polícii, pri škodách na veciach len v tom prípade, ak vzájomné identifikovanie nebolo preukázané. ÖAMTC s ARBÖ vykonávajú nepretržite službu pri poruchách, ktorú môže využiť každý vodič (pre nečlenov za poplatok). 

Notrufnummern (ohne Vorwahl):

Euro - tiesňové volanie112
Požiarna ochrana122
Polícia133
Záchranka/lekár rýchlej zdravotníckej pomoci144
Lekári - telefónna služba141 
Horská záchranná služba140
Pomoc pri nehodách ÖAMTC120
Pomoc pri nehodách ARBÖ123

Hlásenia o dopravnej situácii

Dopravné hlásenia z celého Rakúska, ako aj hlavných spojníc so susediacimi štátmi vysiela vysielaš Ö3 každú polhodinu. Pri aktuálnych nebezpečenstvách – napr. ak jazdí vodič na diaľnici v protismere – sa program rádia okamžite preruší a prepojí sa aj na všetky ostatné vysielače rádia ORF.

Hlásenia o doprave môžete volať 24 hodín na telefónne číslo 0800 600 601 (bezplatne z celého Rakúska).
Na spoplatnenom čísle služieb 0900 600 600 môžete dostať aktuálne dopravné informácie aj telefonicky. Viac informácií nájdete na oe3.ORF.at .

Service Routenplaner

Aby ste bezpečne našli svoju cestu: Plánovač ciest

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA