تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

نقشه كشور و شهرها

براي آنكه سفري خوش به اتريش داشته باشيد مي توانيد با مراجعه به آدرس هاي زير به نقشه كشور و شهرها و بويژه شهرهاي مهم اتريش دسترسي پيدا كنيد

به مراجعه به اين آدرس به نقشه اتريش
interactive Austria maps

و نقشه شهرهاي بزرگ اين كشور
Bregenz
Eisenstadt
Graz
Innsbruck
Klagenfurt
Linz
Salzburg
St. Pölten
Vienna
دست خواهيد يافت

لینک های مربوطه

 
Live Pictures of Austria
 
Holidays in Austria
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA