تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آب و هوا

Windsack vor blauem Himmel © photocase.com/Gerti G.

© photocase.com/Gerti G.

اتريش از جمله مناطق آب و هوائي معتدل محسوب ميشود كه در هر فصل سال جاي مناسبي براي سفر ميباشد. در اين قسمت اطلاعات دقيق تري در مورد آب و هواي اتريش در دسترستان قرار ميگيرد و ميتوانيد نگاهي به وضعيت آب و هوائي شهر مورد نظرتان براي قصد سفر بيندازيد!

اتريش در منطقه معتدل و مسير آب و هوائي اروپاي ميانه كه از آب و هواي آتلانتيك و قاره اي تأثير ميپذيرد،قرار گرفته. هر فصل سال نمايشگر دما و آب وهواي مخصوص همان فصل ميباشد.

آب و هواي اتريش قاره اي بوده كه از آب و هواي قسمت جنوبي اروپاي شرقي كه از دنا تا تأيز كشيده شده ، تأثير ميپذيرد. در اين منطقه بارش اندك ، تابستانها گرم و زمستان سرد معتدل ميباشد. در مناطق كوهستاني آب و هواي پر بارش كوههاي آلپ به چشم ميخورد. زمستان در اين مناطق طولاني ميباشد. در مابقي استانها آب و هواي مخصوص اروپا ( آب و هواي ميان دريا و قاره اي) ديده ميشود كه آب و هواي متأثر از آتلانتيك در جنوب و قاره اي جنوب شرقي را نيز در بر ميگيرد.


سرويس اطلاعات جديد آب و هوائي

در اين لينك اطلاعات تازه آب و هوائي در اختيارتان قرار گذاشته ميشود Weather forecasts

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA