Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Média

Zeitungen © photocase.com/mal

© photocase.com/mal

Printové, rozhlasové a televízne média v Rakúsku

Printové média

Vedúce denníky Rakúska so vzťahom k hospodárstvu sú


Najdôležitejšie hospodárske magazíny sú

Všetky vedúce vydavateľstvá ponúkajú vedľa tlačenej verzie aj verziu online.

Denníkmi vychádzajúcimi v najväčšom náklade sú „Neue Kronen Zeitung“ (dosah 30,5%), po ňom nasledujú „Heute“, „Kleine Zeitung“, "Österreich" a „Kurier“.

Rozhlas a televízia

Vedľa verejno-právneho rozhlasového vysielača Rakúskeho rozhlasu (Österreichisches Rundfunk – ORF) je predovšetkým v aglomeračných centrách množstvo súkromných rozhlasových vysielačov.

ORF vysiela 6 národné televízne kanály (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV+ je súkromným televíznym kanálom, ktorý je vysielaný celoštátne. Okrem týchto jestvujú niektoré regionálne televízne vysielače. Podstatný podiel majú verené a súkromné zahraničné televízne vysielače, ktorých príjem je v Rakúsku veľmi rozšírený.

Podiely najvýznamnejších televíznych vysielačov na trhu (2016)

ORF2   21,2 %
ORFeins 11,7 %
RTL 4,7 %
PRO7 4,6 %
SAT1 4,4 %
ZDF 4,2 %
VOX 3,9 %
ARD 3,2 %
PULS4 3,1 %
Kabel1 2,6 %
ATV 2,5 %
ServusTV 1,8 %
ATV2 0,6 %

Zdroj: http://mediaresearch.orf.at

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA