تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

نظام سیاسی

Österreichische Flagge © photocase.com/Dragon30

© photocase.com/Dragon30

دولت، پارلمان، قانون اساسی و سایر اطلاعات در مورد نظام سیاسی

اتريش يك جمهوري پارلماني است كه بر پايه اصول دموکراتیک و تفكيك قوا بنا شده است . بالاترین نماینده دولت، رئیس جمهور فدرال است که مدت تصدی وی  6 سال است. . مجلس از دو بخش شوراي ملي (شورای پائین تر) و شوراي ايالتي (شورای بالاتر) تشكيل شده است. اين دو بخش وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارند . صدر اعظم در مقام رياست دولت ايالتي به انجام وظيفه مي پردازد.

زيربناي قانون اساسی

قانون اساسی فدرال، پیمان دولتی، اعلامیه بیطرفی و توافقنامه اتحادیه اروپا مبنای قانون اساسی جمهوری را تشکیل می دهند. اتریش از اول ژانویه 1995 عضو اتحادیه اروپا بوده است.

شوراي ملي

در حال حاضرشش حزب در شوراي ملي نمایندگی دارند: دو حزب حاکم به نام های حزب مردم اتریش و حزب آزادی اتریش. احزاب دیگر پارلمان حزب سوسیال دموکرات اتریش، NEOS و PILZ هستند.

تقسيم بندي احزاب

حزب مردمي اتريش
ÖVP
58 نماينده
حزب سوسيال دموكرات اتريش
SPÖ
52 نماينده
حزب آزادي اتريش
FPÖ
51 نماينده

اتریش نوین و انجمن آزادی خواه

NEOS

10 نماينده
 PILZ8 نماينده

در حال حاضر ائتلافي از دو حزب سوسيال دمكرات و حزب مردمي اتريش بر اين كشور حكومت مي كنند. بر طبق قانون اساسي، انتخابات بعدي شوراي ملي در سال 2022 ميلادي صورت خواهد گرفت.

ایالت ها

كشور اتريش از 9 ايالت تشكیل شده است. وين پايتخت اين كشور نيز جزء يكي از اين ايالات است. هر يك از اين ايالات توسط يك حكومت ايالتي اداره مي شوند كه در راس آنها شخص رئيس جمهور فدرال قرار دارد.

مراکز ایالات فدرال اتریش

Tabellen Bezeichnung
ايالتمركز ايالت
Viennaوین
Styriaگراتس
Upper Austriaلینتز
Salzburgسالزبورگ
Tyrol / in German اینسبروک
Carinthia / in Germanکلاگنفورت
Niederösterreichسنت پولتن
Vorarlbergبرگنتز
Burgenland / in Germanآیزن اشتات
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA