Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

PRAVNI SISTEM

Otvorena knjiga sa naliv perom © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Osnove austrijskog pravnog sistema

Austrijski pravni sistem se zasniva na rimskom pravu i hijerarhijski je stepenasto uređen. Opšti građanski zakonik (ABGB) je jedan od najstarijih zakonika privatnog prava na svijetu. 

Stepenasti pravni poredak

Stepenasti pravni poredak zahtjeva da zakoni i propisi moraju biti u skladu sa višim pravnim normama (ustav, zakoni). Najviši stepenik zauzimaju austrijski savezni ustav i pojedini ustavni zakoni, kao i akt o pristupanju EU. Podređeni su obični savezni i pokrajinski zakoni. Na temelju istih državni organi mogu donositi odredbe i rješenja.

U Austriji ne postoji case-law system (pravo slučaja). To znači da sudija ima slobodu odlučivanja i tumačenja, dok se ranije presude mogu primjeniti u argumentaciji.

Pristupom EU 1.1.1995. Austrija je preuzela pravnu regulativu EU. Austrija je takođe član mnogih međunarodnih pravnih konvencija, između ostalog Njujorškog sporazuma o arbitražnim sudovima iz 1958. i Bečke konvencije o kupoprodajnom pravu iz 1980. (međunarodno UN-kupoprodajnopravo).

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA