Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel

Právní systém

otevřená kniha s plnicím perem © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Základy rakouského právního systému

Rakouský právní systém staví na římském právu a je členěn hierarchicky podle právní síly právních norem. Všeobecný občanský zákoník (ABGB) je jedním z nejstarších kodexů soukromého práva na světě.

Struktura právního řádu

Stupňovitá struktura právního řádu stanoví, že zákony a nařízení musí odpovídat normám s vyšší právní silou (ústava, zákony). Nejvyšší stupeň zaujímají rakouská spolková ústava a jednotlivé ústavní zákony a rovněž akty o přistoupení k EU. Podřízeny jsou jim jednoduché spolkové zákony a zemské zákony. Na základě těchto zákonů mohou státní úřady vydávat nařízení příp. rozhodnutí.

V Rakousku neexistuje systém Case-Law (precedentní právo). To znamená, že soudci je při rozhodování nebo výkladu ponechána volnost, dřívější rozsudky je však možné v argumentaci použít.

Vstupem do EU dne 1.1.1995 převzalo Rakousko právní systém EU. Rakousko je rovněž členem řady mezinárodních právních úmluv, mj. Úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, New York 1958 a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Vídeň 1980 .

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA