Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti, odnosno promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spremi postavke
Advantage Austria Pokazati navigaciju

Pravni sustav

Otvorena knjiga s nalivperom © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Temelji austrijskog pravnog sustava

Austrijski pravi sustav temelji se na rimskom pravu i ustrojen je u obliku hijerarhijskih stuba. Opći građanski zakonik (ABGB) jedan je od najstarijih kodeksa privatnog prava na svijetu.

Ustroj pravnog poretka

Stepenasti ustroj pravnog poretka uvjetuje kako zakoni i pravilnici moraju odgovarati višim normama (ustavu, zakonima). Najvišu stubu zauzimaju austrijski ustav, te pojedini ustavni zakoni, te akti o pristupu Europskoj uniji. Podređeni su jednostavni pokrajinski zakoni i nacionalni zakoni. Temeljem navedenog, državne ustanove mogu donositi pravilnike i odluke.

U Austriji ne postoji Case-Law System (odlučivanje od slučaja do slučaja). To znači, kako sudac slobodno odlučuje i tumači, međutim primjena ranijih presuda može poslužiti kao argumentacija.

S pristupom Europskoj uniji 1.1.1995. Austrija je preuzela pravno stanje Europske unije. Austrija je također članica velikog broja međunarodnih pravnih konvencija, između ostalog Njujorškog ugovora od arbitražnim odlukama iz 1958. god. i Bečke konvencije o kupovnom pravu iz 1980. god. (međunarodno UN-kupovno pravo).

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA