Cookie-beállítások

Itt tudja azon különböző eszközök cookie-beállításait megnézni ill. módosítani, amelyeket a www.advantageaustria.org oldal és annak aldomainjei használnak.


Beállítások mentése
Advantage Austria Navigáció megjelenítése

Jogrendszer

Kinyitott könyv töltőtollal © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Az osztrák jogrendszer alapjai. 

Az Általános Polgári Törvénykönyv (Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, ABGB) a világ egyik legrégebbi magánjogkódexe. 

A jogrend szerkezete

A többszintű jogrend azt mondja ki, hogy a törvények és rendeletek feleljenek meg a magasabb normáknak (alkotmány, törvények). A legfelső fokon az osztrák Szövetségi Alkotmány és az egyes alkotmányi törvények, valamint az EU-csatlakozási szerződés áll. Ennek vannak alárendelve az egyszerű szövetségi (országos hatáskörű) törvények és a tartományi törvények. Ezekre épülve tudnak az állami hatóságok rendeleteket illetve határozatokat kibocsátani.

Ausztriában nem létezik az ún. Case-Law rendszer, azaz a precedens esetek jogrendje. Ez azt jelenti, hogy a bírónak döntéseiben és értelmezéseiben szabad keze van, azonban az érvelésben felhasználhat korábbi ítéleteket.

Az EU-ba való belépéssel, 1995. január 1-jén, Ausztria átvette az EU joganyagát. Ausztria számos nemzetközi jogi konvenciónak tagja, többek között a New York-i választottbíróság Egyezménynek (1958) és a Bécsi adásvételi jog Konvenciónak (1980., az ENSZ nemzetközi adásvételi joga).

Nyomtatás
©©ADVANTAGE AUSTRIA