Cookie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor cookies van verschillende tools bekijken en wijzigen. Het betreft de cookies van www.advantageaustria.org en gerelateerde subdomeinen.


Instellingen opslaan
Advantage Austria Navigatie tonen

Rechtsstelsel

Opengeslagen boek met vulpen © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Grondslagen van het Oostenrijkse rechtsstelsel

Het Oostenrijkse rechtsselsel is gebaseerd op het Romeinse recht en is trapsgewijs hiërarchisch onderverdeeld. Het Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (Oostenrijks burgerlijk wetboek - ABGB) is één van de oudste codificaties op het gebied van privaatrecht.

Opbouw van de rechtsorde

De trapsgewijze opbouw van de rechtsorde houdt in dat de wetten en verordeningen aan richtlijnen van hoger hand (grondwet, wetten) moeten voldoen. De hoogste positie nemen de Oostenrijkse grondwet en een enkele organieke wet evenals het document van de toetreding tot de EU in. Ondergeschikt zijn de eenvoudige rijkswetten en de wetten van de deelstaten. Op grond van deze wetten kunnen door de overheidsorganen verordeningen respectievelijk beschikkingen worden uitgevaardigd.

In Oostenrijk bestaat geen Case-Law systeem. Dat betekend dat de rechter vrij is om zijn beslissing  te nemen of een verklaring af te leggen, vroegere veroordelingen kunnen echter in de argumentatie worden meegenomen.

Oostenrijk heeft met de toetreding tot de EU op 1.1.1995 het rechtsbestand van de EU overgenomen. Oostenrijk is ook lid van verschillende internationale conventies, o.a. bij de akkoorden van het hof van arbitrage te New York van 1958 en bij de Wiener Kaufrechtskonvention 1980 (internationaal UN-recht van in- en verkoop).

Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA