Ustawienia plików cookie

Tutaj mogą Państwo podejrzeć i zmienić ustawienia plików cookie różnych narzędzi, które używane są na www.advantageaustria.com i jej poddomenach.


Zapisz ustawienia
Advantage Austria Pokaż nawigację

System prawny

Aufgeschlagenes Buch mit Füllfeder © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Podstawy austriackiego systemu prawnego

System prawny Austrii opiera się na prawie rzymskim i jest ułożony hierarchicznie w konstrukcję wielostopniową. Powszechny Kodeks Cywilny (ABGB) jest jednym z najstarszych kodeksów prawa cywilnego na świecie. 

Hierarchiczność porządku prawnego

Hierarchiczność porządku prawnego oznacza, że ustawy i rozporządzenia muszą być zgodne z normami wyższego rzędu (konstytucja, ustawy). Najwyższy stopień w hierarchii przypada Federalnej Ustawie Konstytucyjnej Austrii i niektórym ustawom konstytucyjnym, a także aktowi przystąpienia do Unii Europejskiej. Podporządkowane są im zwykłe ustawy związkowe i ustawy krajowe. Na ich podstawie mogą być wydawane rozporządzenia lub decyzje władz. 

W Austrii nie obowiązuje prawo precedensowe (Case-Law System). Oznacza to, że sędzia w swojej decyzji, oraz jej uzasadnieniu, ma pełną swobodę. Wcześniejsze orzeczenia mogą być jednak wykorzystane jako elementy argumentacji. 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, w dniu 1.1.1995, Austria przejęła również stan prawny Unii. Austria jest także sygnatariuszem licznych międzynarodowych konwencji prawnych, m.in. Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (Nowy Jork, 1858) oraz Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (ONZ, 1980).

Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA