Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Právny systém

Aufgeschlagenes Buch mit Füllfeder © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Základy rakúskeho právneho systému

Rakúsky právny systém vychádza z rímskeho práva a má hierarchické usporiadanie. Všeobecný občiansky zákonník (Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch - ABGB) je jedným z najstarších súkromno-právnych kódexov sveta. 

Stupňovitá výstavba právneho poriadku

Stupňovitá výstavba právneho poriadku znamená, že zákony a nariadenia musia byť v súlade s normami vyššieho stupňa (ústava, zákony). Najvyššie stupne zaujímajú rakúska Spolková ústava a jednotlivé ústavné zákony, ako aj prístupové akty EU. Podriadené sú jednoduché spolkové zákony a krajinské zákony. Na základe týchto môžu vydávať štátne úrady nariadenia resp. rozhodnutia. 

V Rakúsku neexistuje systém Case-Law (precedentné právo). Znamená to, že sudca je slobodný pri svojom rozhodovaní a výklade, rozsudky z minulosti však v argumentácii môžu byť použité.

Prístupom k EU dňa 1.1.1995 prevzalo Rakúsko právne normy EU. Rakúsko je členom aj mnohých medzinárodných právnych konvencií, medzi iným Newyorského dohovoru o rozhodcovských súdoch z roku 1958 a Viedenského dohovoru o obchodnom práve z roku 1980 (medzinárodné obchodné právo UN).

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA