Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pravni sistem

Pero na knjizi © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Osnove austrijskog pravnog sistema

Austrijski pravni sistem se bazira na Rimskom pravu, a uređen  je hierarhijski stepenasto. Opšti građanski zakonik (ABGB) je jedan od najstarijih zakonika iz privatnog prava na svetu. 

Stepenasta struktura zakonodavstva

Stepenasta struktura zakonodavstva propisuje da zakoni i propisi moraju da odgovaraju višim pravnim normama (ustavu, zakonima). Najviši stepen zauzimaju austrijski Savezni ustav i pojedinačni ustavni zakoni, kao i akt o pristupanju EZ. Podređeni su obični savezni zakoni i pokrajinski zakoni. Na osnovu njih  od državni organi mogu da donesu propise i uredbe. 

U Austriji ne postoji Case-Law sistem (pravo u slučaju). To znači da  sudija u donošenju svojih odluka ili tumačenju ima potpunu slobodu, međutim prethodne presude mogu da se primene prilikom argumentovanja.

Sa pristupanjem EZ 1.1.1995 Austrija je usvojila pravnu regulativu EZ. Austrija je članica brojnih međunarodnih pravnih konvencija, između ostalog Njujorškog sporazuma o sudovima iz 1958  i Bečke konvencije o trgovini iz 1980 (međunarodni zakon UN-a o trgovini).

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA