Çerez ayarları

Burada, www.advantageaustria.org sayfasında ve onun alt alan adlarında kullanılan çeşitli araçların çerez ayarlarını inceleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.


Ayarları kaydet
Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

HUKUKİ SİSTEM

Açık kitap ve dolmakalem © photocase.com/mediababe

© photocase.com/mediababe

Avusturya Hukuk Sisteminin Temel İlkeleri

Avusturya hukuk sistemi Roma hukukuna dayanmaktadır ve basamaklı bir yapıda hiyerarşik olarak sınıflandırılmıştır.  Avusturya Medeni Kanunu (ABGB) dünyanın en eski medeni kanunlarından biridir. 

Hukuk Düzeninin Basamaklı Yapısı

Hukuk düzeninin basamaklı yapısı, kanunların ve yönetmeliklerin daha yüksek nitelikteki normlara (anayasa, kanunlar) uygun olması gerektiğini belirtmektedir. En yüksek basamakta Avusturya Federal Anayasa'sı, anayasa maddeleri ve AB Katılım Sözleşmesi yer almaktadır. Bunun altında ise federal yasalar ve eyalet yasaları yer almaktadır. Bunlara dayanarak resmi makamlar yönetmelikler veya kararnameler yayınlayabilirler. 

Avusturya'da bir "Case-Law Sistemi" (içtihat hukuku) bulunmamaktadır. Bunun anlamı, yargıcın karar verdiği kararda veya yaptığı yorumda özgür olduğudur, ancak daha önceki hükümler gerekçelendirmede kullanılabilir.

Avusturya, 1.1.1995 tarihinde tam üye olarak AB'nin hukuki değerlerini kabul etmiştir. Avusturya, başta 1958 tarihli New York Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Sözleşmesi ve 1980 tarihli Viyana Malların Uluslararası Satışına Dair Birleşmiş Milletler Konvensiyonu olmak üzere, pek çok uluslararası sözleşmenin tarafıdır.

Konuya ilişkin bağlantılar

 
Başbakanlık Hukuk Bilgilendirme Sistemi
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA