تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

سيستم اقتصادي

Münzenstapel © photocase.com/***DJ***

© photocase.com/***DJ***

سيستم اقتصادي اتريش و ويژگي هاي مشاركت اجتماعي

سيستم اقتصادي اتريش بر پايه هاي زير استوار است

  • ثبات سياسي
  • آزادي اجتماعي
  • هماهنگي بين سازمان هاي كارفرما و كارگري
  • امنيت استوار داخلي و
  • تطابق جامع با اقتصاد جهاني
در اتريش همكاري سازنده اي مابين گروه هاي مختلف مشترك المنافع و احزاب سياسي وجود دارد.


مشاركت اجتماعي

مشاركت اجنماعي يكي از ويژگي هاي اتريش بوده و عملا در سياست هاي اقتصادي و اجتماعي كشور اعمال مي شود. اين كشور نمونه خوبي از همكاري جامع و فراگير بين گروه ها ي مشترك المنافع است

نمايندگي هاي مشترك المنافع

اتاق ها، نمايندگان قانوني هستند كه با به عضويت درآوردن كارفرما و كارگر آنان را موظف به رعايت قوانين ويژه اي مي نمايند. اتحاديه اصناف اتريش
ÖGB
انجمني است با عضويت اختياري و داوطلبانه.

لینک های مربوطه

 
Social Partnership
آخرين تاريخ به روز رساني
2019.04.10
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA