Çerez ayarları

Burada, www.advantageaustria.org sayfasında ve onun alt alan adlarında kullanılan çeşitli araçların çerez ayarlarını inceleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.


Ayarları kaydet
Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

EKONOMİK SİSTEM

Madeni paralar © photocase.com/***DJ***

© photocase.com/***DJ***

Avusturya'nın ekonomi modeli ve "Toplu İş Ortaklığı" özelliği

Avusturya'nın ekonomi modeli dört unsura dayanmaktadır:

  • siyasi istikrar,
  • sosyal barış,
  • işveren ve işçi örgütleri arasında uyum,
  • istikrarlı bir güven ortamı ve
  • dünya ekonomisine geniş kapsamlı entegrasyon.

Avusturya'da farklı ortak çıkar grupları ve siyasi partiler arasında son derece verimli bir işbirliği bulunmaktadır.

Toplu İş Ortaklığı

"Toplu İş Ortaklığı" Avusturya'ya has bir uygulamadır, pratikte ekonomik ve sosyal polirikaların tüm alanlarına uzanır. Avusturya, ortak çıkar birlikleri arasındaki geniş kapsamlı ve koordineli işbirlikleri açısından örnek bir ülke olarak kabul edilmektedir.

Ortak Çıkar Temsilcilikleri

Odalar, işverenler ve/veya işçiler için zorunlu üyelik öngören yasal ortak çıkar temsilcilikleridir. Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) gönüllü üyelik temelinde bir dernektir.

Konuya ilişkin bağlantılar

 
Toplu İş Ortaklığı
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA