Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Сътрудничество за развитие

Усмихваща се жена © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Австрийската политика за развитие е съставна част на ориентираната към сигурност и стабилност външна политика на страната. Защото бедността, насилието и разрушаването на околната среда не се придържат към определени граници. Снабдяването с вода и електричество е основата на всеки напредък, образованието открива нови перспективи, а изграждането на демократични структури носи стабилност.

Съдържание:

Политика за развитие

Целта на сътрудничеството за развитие е намаляването на неравенството между бедни и богати, гарантирането на мира и запазването на естествената жизнена среда. Координацията на австрийската политика за развитие е поета от Федерално министерство на европейските въпроси, интеграцията и външните работи (Министерство на външните работи).

Целите на австрийската политика за развитие са включени в тригодишна програма, която се одобрява от Министерския съвет. Тригодишната програма 2013 до 2015 съдържа данни за количеството и качеството на австрийското сътрудничество за развитие.

Австрийско сътрудничество за развитие (OEZA) и Австрийска агенция за развитие (ADA)

 Федерално министерство на европейските въпроси, интеграцията и външните работи
(Министерство на външните работи) се концентрира в момента върху следните ключови региона: Западна Африка и Сахел, Източна Африка и Африканския рог, южните части на Африка, регионът на Хималая-Хиндукуш, палестинските области, Централна Америка, Карибския регион, Дунавския регион и Западните Балкани, както и Черноморския регион/Южен Кавказ.

Австрийското сътрудничество за развитие (Österreichische Entwicklungszusammenarbeit, OEZA) разработва стратегии и програми. Австрийската агенция за развитие (Austrian Development Agency, ADA) отговаря за прилагането на двустранните програми и проекти в страните, партниращи на Австрийското сътрудничество за развитие (OEZA). Австрийската агенция за развитие (ADA) управлява бюджета, използван за реализирането на двустранните програми на Австрийското сътрудничество за развитие (OEZA). Австрийската агенция за развитие (ADA) работи в тясно сътрудничество с неправителствени организации и предприятия.

Австрийска научноизследователска фондация за помощ за развиващите се страни (ÖFSE)

Австрийската научноизследователска фондация за помощ за развиващите се страни (Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe, ÖFSE) е информационна посредническа служба по въпросите за развиващите се страни, сътрудничеството за развитие и политиката за подпомагане на развиващите се страни.

Научният сектор на Австрийската научноизследователска фондация за помощ за развиващите се страни (ÖFSE) предлага информация, анализи и консултации по следните основни пунктове:

  • австрийско сътрудничество за развитие и австрийска политика за развитие,
  • международна политиката за развитие и икономическа политика,
  • сътрудничество в областта на образованието,
  • образование и трайно развитие, както и
  • стратегии за борба с бедността.

С eza.at Австрийската научноизследователска фондация за помощ за развиващите се страни (ÖFSE) предлага обширно информационно обслужване в областта на австрийската и международната политика за развитие. Чрез различни бази данни може да бъде повикана информация за проектите и програмите за австрийското сътрудничество за развитие, научна литература и медии, както и данни на организациите.

Икономика и развитие

Основният пункт „Икономика и развитие” на Австрийското сътрудничество за развитие (Österreichische Entwicklungszusammenarbeit, OEZA) използва потенциалите за взаимодействие между частното стопанство и сътрудничеството за развитие. От това печелят предприятията и хората на място.

Подпомагане и консултиране на предприятията

Австрийската агенция за развитие (ADA) в сътрудничество с Австрийската банка за развитие (OeEB) предлага на фирми в рамките на икономически партньорства финансова подкрепа за проекти свързани с политиката на развитие в развиващи се държави и държави с трансформираща се икономика.

Икономическите партньорства свързват предприемаческия дух и бизнес идеите с опита от сътрудничеството за развитие. По този начин се създават по-добри условия на живот за хората на място и по-малък риск за фирмите. Едно партньорство, от което печелят всички участващи.

Освен това Австрийската агенция за развитие (Austrian Development Agency, ADA) предлага:

  • консултиране и посредничество на експерти
  • Консултиране за изготвяне на проектни заявления за икономически партньорства
  • контрол и мониторинг на проектите
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA