Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

SARADNJA SA ZEMLJAMA U RAZVOJU

Nasmijana žena © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Razvojna politika Austrije je sastavni dio spoljne politike, usmjerene ka bezbjednosti i stabilnosti. Ipak se siromaštvo, nasilje i uništavanje životne sredine ne zaustavljaju na granicama. Snabdjevanje vodom i strujom su osnova svakog napretka, dok obrazovanje otvara nove perspektive, a izgradnja demokratskih struktura donosi stabilnost.

sadržaj:

Razvojna politika

Cilj saradnje sa zemljama u razvoju je smanjenje razlika između siromašnih i bogatih, obezbjeđenje mira i očuvanje prirodne životne sredine. Koordinaciju austrijske razvojne politike vrši Savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove (Ministarstvo vanjskih poslova).

Ciljevi austrijske razvojne politike su postavljeni u trogodišnjem programu, koji je prihvaćen od strane Vijeća Ministara. Trogodišnji program 2019 -2021 sadrži također kvalitativne i kvantitativne podatke o austrijskoj suradnji u razvoju.

OEZA i ADA

Savezno ministarstvo za evropske i međunarodne poslove (Ministarstvo vanjskih poslova) trenutno je koncentrisano na sljedeće ključne regione: zapadna Afrika i Sahel-region, istočna Afrika i Rog Afrike, južna Afrika, region Himalaja-Hindukuš, palestinske oblasti,zapadni Balkan kao i južni Kavkaz.

Austrijska saradnja sa zemljama u razvoju (OEZA) razvija strategije i programe. Austrijska agencija za razvoj (ADA) je odgovorna za sprovođenje svih bilateralnih programa i projekata u partnerskim zemljama OEZA. ADA upravlja budžetom za sprovođenje bilateralnih programa OEZA. I ADA ima blisku saradnju sa nevladinim organizacijama i preduzećima.

ÖFSE

Austrijska istraživačka fondacija za pomoć zemljama u razvoju (ÖFSE) je centar za posredovanje informacija o zemljama u razvoju, saradnji sa zemljama u razvoju i razvojnoj politici.

Naučni sektor ÖFSE nudi informacije, analize i savjetovanja po pitanju tema:

  • austrijska saradnja sa zemljama u razvoju, i razvojna politika,
  • međunarodna razvojna i ekonomska politika,
  • saradnja u obrazovanju,
  • obrazovanje i održiv razvoj i
  • strategija za suzbijanje siromaštva

ÖFSE nudi na opširan informativni servis o austrijskoj i međunarodnoj razvojnoj politici.
U Datenbanken se mogu naći projekti i programi austrijske saradnje za zemljama u razvoju, naučna literatura i mediji, kao i podaci o organizaciji.

Privreda i razvoj

Težište privreda i razvoj Austrijske saradnje sa zemljama u razvoju (OEZA) koristi potencijale sinergije između privatnog sektora i razvojne saradnje. Od toga profitiraju preduzeća i mještani.

Podrška i savjetovanje preduzeća

Austrijska razvojna agencija (ADA) nudi preduzećima u saradnji sa Razvojnom bankom Austrije (OeEB) u okviru poslovnih partnerstava financijsku potporu razvojno-političkih relevantnih projekata u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.

Poslovna partnerstva spajaju poduzetnički duh i poslovne ideje za iskustvima saradnje u razvoju. Tako nastaju bolji uslovi življenja za ljude na licu mjesta i manji rizik za preduzeća. Partnerstvo sa kojim profitiraju svi učesnici.

Pored toga ADA pruža

  • savjetovanje i pronalaženje stručnjaka
  • savjetovanje za izradu projektnih zahtjeva za poslovna partnerstva
  • praćenje projekta i monitoring
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA