Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Rozvojová spolupráce

Lachende Frau © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Rozvojová politika Rakouska je součástí zahraniční politiky orientované na bezpečnost a stabilitu. Neboť chudoba, násilí a ničení životního prostředí se na hranicích nezastaví. Zásobování vodou a elektřinou je základem každého pokroku, vzdělání otevírá nové perspektivy a budování demokratických struktur přináší stabilitu.

Obsah

Rozvojová politika

Cílem rozvojové spolupráce je snížit rozdíly mezi chudými a bohatými, zajistit mír a zachovat přirozené životní prostory. Koordinaci rakouské rozvojové politiky přejímá Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti.

Cíle rakouské rozvojové politiky jsou průběžně aktualizované ve tříletém programu, který bere na vědomí rada ministrů. Tříletý program 2019 až 2021 obsahuje také údaje o kvantitě a kvalitě rakouské spolupráce v oblasti rozvoje.

OEZA a ADA

Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti se koncentruje v současné době na následující regiony: Západní Afriku a oblast Sahel, Východní Afriku a oblast Afrického rohu, jižní Afriku, region Himalaya-Hindukuš, palestinskou oblast, západní Balkán jakož i jižní Kavkaz.

Rakouská rozvojová spolupráce (OEZA) vyvíjí strategie a programy. Austrian Development Agency (ADA)odpovídá za realizaci veškerých bilateralních programů a projektů v partnerských zemích OEZA. ADA spravuje rozpočet, jenž se používá k provádění bilaterálních programů OEZA. ADA úzce spolupracuje s nevládními organizacemi a společnostmi.

ÖFSE

Rakouská nadace pro rozvoj a výzkum (ÖFSE) je instituce pro zprostředkování informací k otázkám rozvojových zemí, rozvojové spolupráce a rozvojové politiky.

Vědní obor ÖFSE poskytuje informace, analýzy a poradenství ke klíčovým tematům:

  • rakouská rozvojová spolupráce a politika
  • mezinárodní rozvojová a hospodářská politika
  • spolupráce ve vzdělávání
  • vzdělání a trvalý rozvoj a
  • strategie boje proti chodobě

ÖFSE nabízí na stránkách t komplexní informační servis o rakouské a mezinárodní rozvojové politice. Přes Databazi je možné si stáhnout projekty a programy rakouské organizace EZA, vědeckou literaturu a média a rovněž údaje o organizaci.

Hospodářství a rozvoj

Klíčové odvětví hospodářství a rozvoj organizace Rakouská rozvojová spolupráce (OEZA) využívá synergické potenciály mezi soukromým sektorem a rozvojovou spoluprací. Z toho profitují podniky a lidé přímo na místě.

Podpora a poradenství pro podniky

Rakouská rozvojová agentura (ADA) nabízí spolu s Rakouskou rozvojovou bankou (OeEB) podnikům v rámci hospodářských partnerství finanční podporu pro rozvojově politicky relevantní Projekty v rozvojových a transformačních zemích.

Hospodářská partnerství spojují podnikatelského ducha a obchodní ideje se zkušeností ze spolupráce v oblasti rozvoje. Tím vznikají lepší životní podmínky pro místní obyvatelstvo a nepatrné riziko pro podnikatele. Partnerství ze kterého mají prospěch všichni.

Kromě toho ADA poskytuje:

  • poradenství a zprostředkování odborníků
  • Poradenství při vypracování nabídek projektů pro hospodářská partnerství
  • projektový doprovod a monitoring
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA