تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

همكاري در توسعه

Lachende Frau © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

سياست ترقي اتريش قسمتي از امنيت و ثبات سياست خارجي آن مي باشد. زيرا فقر، زور و ويراني محيط زيست حد و مرزي ندارد. تأمين آب و الكتريسته پايه و اساس هرگونه پيشرفتي مي باشد، به توسط آموزش دريچه هاي جديدي باز شده و ساخت يك زير بناي دموكراتيك باعث استواري مي شود

محتوا

سياست ترقي

هدف همكاري در پيشرفت اين است كه نابرابري ميان افراد فقير و ثروتمند كاهش يابد.صلح تأمين گرديده و فضاي كاملأ طبيعي براي زندگي فراهم شود. هماهنگي درسياست ترقي اتريش به وزارت فدرال اروپا، یکپارچگی و امور خارجه.

اهداف سیاست توسعه اتریش در یک برنامه سه ساله که به تایید هیات وزیران رسیده، گنجانده شده است. این برنامه سه ساله ازسال 2013 تا سال 2015 نکات خاص در زمینه کمیت و کیفیت همکاری های توسعه اتریش را نیز دربرمی گیرد.

نهاد همكاري در توسعه كشور اتريش و آژانس توسعه و پيشرفت اتريش

وزارت فدرال اروپا، یکپارچگی و امور خارجه الملل هم اینک بر 
مناطق کلیدی ذیل تمرکز نموده است: غرب آفریقا و منطقه ساحل، شرق آفریقا و شاخ آفریقا، آفریقای جنوبی، منطقه هیمالیا-هندوکش، سرزمین های فلسطینی، آمریکای مرکزی، منطقه کارائیب، منطقه دانوب و کشورهای غرب بالکان، منطقه دریای سیاه/قفقاز جنوبی.

نهاد همكاري در توسعه كشور اتريش OEZAبه برنامه ريزي و تعيين استراتژي ها مي پردازد. آژانس توسعه و پيشرفت اتريش Austrian Development Agency ADA مسئول تغيير در برنامه ها و پروژه هاي دوجانبه در كشورهاي عض OEZA. ي باشدADAوظيفه نظارت بر بودجه اي را دارد كه جهت اجراي برنامه هاي دوجانبه نهاد همكاري در توسعه اتريش صرف مي شود. اين آژانس همكاري تنگاتنگي با نهادهاي غير دولتي و شركت ها دارد.

بنياد تحقيقات اتريش با گرايش كمك هاي پژوهشي

بنياد تحقيقات اتريش با گرايش كمك هاي پژوهشي (ÖFSE) مكاني جهت تبادل و ارائه اطلاعات به سوالات كشورهاي در حال توسعه، همكاري جهت توسعه و سياست توسعه مي باشد.

بخش علمي اين بنياد به ارائه اطلاعات، آناليزها و مشاوره ها در زمينه هاي زير مي پردازد

  • همكاري اتريش در زمينه توسعه و پيشرفت و سياست هاي توسعه اي كشور اتريش
  • سياست هاي توسعه اي و اقتصادي بين المللي
  • همكاري هاي آموزشي
  • آموزش و توسعه پايدار مانند

استراتژي هاي فقرزدايي

اين بنياد با همكاري سازمان
.eza.at
به ارائه خدمات اطلاعاتي جامعي به سياست توسعه اي بين المللي و نيز اتريش مي پردازد. با مراجعه به اين بانك اطلاعاتي
بانك هاي اطلاعاتي
مي توان در جريان پروژه ها و برنامه هاي نهاد همكاري توسعه اتريش، ادبيات علمي و رسانه ها و نيز ساير اطلاعات اين سازمان قرار گرفت

اقتصاد و توسعه

نقطه قوت نهاد همكاري در توسعه كشور اتريش OEZA

در خدمت پتانسيل هاي هم نيروزايي مابين اقتصاد خصوصي و همكاري در جهت توسعه است. شركت ها و اشخاص از اين نقطه قوت بهره مند مي شوند

پشتيباني و ارائه خدمات مشاوره اي به شركت ها

آژانس توسعه اتریش (ADA) در همکاری با بانک توسعه اتریش (OeEB) در چهارچوب مشارکت های اقتصادی به ارائه حمایت های مالی از شرکت هایی می پردازد که دارای پروژه هایی در راستای سیاست های توسعه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه هستند.

مشارکت های اقتصادی، روحیه کارآفرینی و ایده های اقتصادی را با تجربه همکاری در زمینه توسعه به یکدیگر پیوند می دهند. بدین ترتیب شرایط زندگی برای ساکنین محلی بهبود یافته و احتمال خطر برای شرکت ها کاهش می یابد. مشارکتی که کلیه طرفین از آن منتفع می گردند.

علاوه بر آن آژانس توسعه و پيشرفت اتريش ADAبه ارائه خدمات زير مي پردازد:

  • ارائه مشاوره و در اختيار گذاشتن متخصصان
  • مشاوره در ارائه پیشنهادات پروژه برای مشارکت های اقتصادی
  • همراهي و نمايش پروژه ها
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA