Evästeasetukset

Tässä voit tarkastella tai muuttaa www.advantageaustria.org-sivustolla ja sen aliosoitteissa käytettävien eri työkalujen evästeasetuksia.


Tallenna asetukset
Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Kehitysyhteistyö

Hymyilevä nainen © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Itävallan kehityspolitiikka on kiinteä osa turvallisuuteen ja vakauttamiseen suunnattua ulkopolitiikkaa. Köyhyys, väkivalta ja ympäristövahingot eivät tunne rajoja. Vesi- ja sähkötoimitukset ovat kehityksen perusta, koulutus avaa uusia tulevaisuudennäkymiä ja demokraattisten rakenteiden luominen takaa vakauden.

Sisältö

Kehityspolitiikka

Kehitysyhteistyön tavoitteena on vähentää köyhien ja rikkaiden välistä epätasa-arvoa, vahvistaa rauhaa ja suojella luontoa. Itävallan kehityspolitiikan koordinaattori on Eurooppa-, integraatio- ja ulkoasiainministeriö.

Itävallan kehityspolitiikan päämäärät esitellään 3-vuotisessa ohjelmassa, jonka ministerineuvosto hyväksyy. Vuosille 2013-2015 laadittu 3-vuotis-ohjelma sisältää myös tietoja Itävallan kehitysyhteistyön määrästä ja laadusta.

OEZA ja ADA

Eurooppa-, integraatio- ja ulkoasiainministeriö keskittyy tällä hetkellä seuraaviin avainalueisiin: Länsi-Afrikka, Sahelin alue, Itä-Afrikka ja Afrikan sarvi, eteläinen Afrikka, Himalaja-Hindukuš-alue, Palestiinan alue, Keski-Amerikka, Karibian alue, Tonavan alue ja Länsi-Balkan sekä Mustanmeren alue/Etelä-Kaukasia.

Itävallan kehitysyhteistyöjärjetö (OEZA) kehittää strategioita ja ohjelmia. ADA - Austrian Development Agency (Itävallan kehitysjärjestö) vastaa kaikkien kahdenvälisten ohjelmien ja hankkeiden soveltamisesta OEZA:n kumppanuusmaissa. ADA kontrolloi OEZA:n kahdenvälisten ohjelmien toteuttamiseen liittyvää budjettia. ADA toimii tiiviisti hallituksen ulkopuolisten järjestöjen ja yritysten kanssa.

Itävallan kehitysavun tutkimussäätiö (ÖFSE)

Itävallan kehitysavun tutkimussäätiö (ÖFSE) toimii tiedonvälittäjänä kehitysmaita koskevissa kysymyksissä, kehitysyhteistyössä ja kehityspolitiikassa.

ÖFSE:n tieteellinen osasto välittää tietoa, analyysejä, ja neuvontaa seuraavista aihepiireistä:

  • Itävallan kehitysyhteistyö ja -politiikka
  • kansainvälinen kehitys- ja talouspolitiikka
  • yhteistyö koulutuksen alueella
  • sivistys ja kestävä kehitys sekä
  • taistelustrategiat köyhyyttä vastaan

ÖFSE tarjoaa laaja-alaista tietoa saksan kielellä sivuilla eza.at itävaltalaisesta ja kansainvälisestä kehityspolitiikasta. Säätiön tietokantojen avulla saatte tietoa Itävallan EZA-hankkeista ja ohjelmista, tieteellisistä kirjallisuudesta ja sanomalehdistä.

Talous- ja kehitys

Itävallan kehitysyhteistyöjärjestön (OEZA) ohjelma ‘talous ja kehitys’ hyödyntää yksityistalouden ja kehitysyhteistyön välistä synergiapotentiaalia. Ohjelmasta hyötyvät sekä yrittäjät että paikallinen väestö.

Tukea ja neuvontaa yrityksille

Austrian Development Agency (ADA) tarjoaa yrityskumppanuuksien puitteissa yhteistyössä Itävallan kehityspankin (OeEB) kanssa yrityksille taloudellista tukea kehityspolittisesti merkittäviin projekteihin kehitys- ja siirtymätaloudenmaissa.

Yrityskumppanuudet nitovat yrityshenkeä ja liikeideoita yhteen kehitysyhteistyöstä saadun kokemuksen kanssa. Tästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki, paikallisille ihmisille muodostuu paremmat elinolosuhteet sekä yrityksille pienemmät riskit.

ADA tarjoaa tämän lisäksi:

  • asiantuntija-apua ja asiantuntijoiden välittäjänä toimimista
  • Konsultointia yrityskumppaneiden projektihakemusten laatimisessa
  • tukea projekteille, hankkeille ja seurantaa
Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA