Cookie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor cookies van verschillende tools bekijken en wijzigen. Het betreft de cookies van www.advantageaustria.org en gerelateerde subdomeinen.


Instellingen opslaan
Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

Ontwikkelingssamenwerking

Lachende vrouw © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

De ontwikkelingspolitiek van Oostenrijk is een bestanddeel van de op veiligheid en stabiliteit gerichte buitenlandse politiek. Omdat armoede, geweld en vernietiging van het milieu niet bij de grens ophoudt. Water- en electriciteitsvoorziening zijn de basis voor elke vooruitgang, onderwijs biedt nieuwe perspectieven en de opbouw van democtratische structuren brengt stabiliteit.

Inhoud:

Ontwikkelingspolitiek

Doel van de ontwikkelingssamenwerking is het om het verschil tussen arm en rijk kleiner te maken, vrede te waarborgen en natuurlijke leefgebieden te behouden. De coördinatie van de ontwikkelingspolitiek is in handen van het Bondsministerie van Europese en Internationale Zaken.

De doelstellingen van de Oostenrijkse ontwikkelingspolitiek zijn vastgelegd in het driejarenprogramma dat de ministerraad ter kennisgeving heeft aangenomen. Het driejarenprogramma 2019 tot 2021 bevat ook informatie over de kwantiteit en de kwaliteit van de Oostenrijkse ontwikkelingssamenwerking.

OEZA en ADA

Het Oostenrijkse Bondsministerie van Europese en Internationale Zaken focust op het ogenblik op volgende sleutelregio’s: West-Afrika en de Sahel, Oost-Afrika en de Hoorn van Afrika, Zuidelijk Afrika, de Himalaya-Hindoekoesj-regio, de Palestijnse gebieden, West-Balkan en de Zuidelijke Kaukasus.

De Oostenrijkse ontwikkelingssamenwerking (Österreichische Entwicklungszusammenarbeit - OEZA) ontwikkelt strategiën en programma's. De Austrian Development Agency (ADA) is verantwoordelijk voor de omzetting van alle bilaterale programma's en projekten in de partnerlanden van de OEZA. De ADA beheert het budget dat voor de uitvoering van de bilaterale programma's van de OEZA ingezet wordt. De ADA werkt nauw samen met niet-gouvernementele organisaties en bedrijven.

ÖFSE

De Oostenrijkse stichting voor onderzoek naar ontwikkelingshulp (ÖFSE) is een voorlichtingsbureau voor vragen over ontwikkelingslanden, ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingspolitiek.

Het wetenschappelijk bureau van de ÖFSE biedt informatie, analyses en advies over de belangrijke thema's:

  • Oostenrijkse ontwikkelingssamenwerking en -politiek
  • Internationale ontwikkelings- en economische politiek
  • Samenwerking op het gebied van onderwijs
  • Onderwijs en duurzame ontwikkeling evenals strategieën voor de armoedebestrijding

De ÖFSE biedt via een omvangrijke informatieservice m.b.t. de Oostenrijkse en internationale ontwikkelingspolitiek aan. Via databases kunnen projecten en programma's van de EZA, wetenschappelijke literatuur en media, evenals gegevens van organsaties worden opgevraagd.

Economie en ontwikkeling

Het zwaartepunt economie en ontwikkeling (Wirtschaft und Entwicklung) van de OEZA maakt gebruik van potentiële synergie tussen het particuliere bedrijfsleven en de ontwikkelingssamenwerking. Daarvan profiteren bedrijven en de mensen ter plaatse.

Ondersteuning en advies voor bedrijven

In samenwerking met de Oostenrijkse Ontwikkelingsbank (OeEB) biedt de Austrian Development Agency (ADA – Oostenrijks ontwikkelingsagentschap) in het kader van economische partnerschappen financiële steun aan ondernemingen voor ontwikkelingsprojecten in ontwikkelings- en overgangslanden.

Economische partnerschappen bundelen ondernemersgeest en zakelijke ideeën met de ervaring van ontwikkelingssamenwerking. Dit resulteert in een win-winsituatie voor beide partijen: betere levensomstandigheden voor de mensen ter plaatse en minder risico voor de ondernemingen.

Bovendien biedt de ADA:

  • Advies en bemiddeling van experts
  • Advies bij de uitwerking van projectaanvragen voor economische partnerschappen
  • Projectbegeleiding en monitoring
Voor het laatst geactualiseerd op:
2020.03.09
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA