Ustawienia plików cookie

Tutaj mogą Państwo podejrzeć i zmienić ustawienia plików cookie różnych narzędzi, które używane są na www.advantageaustria.com i jej poddomenach.


Zapisz ustawienia
Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Współpraca na rzecz rozwoju

Lachende Frau © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Austriacka polityka rozwoju jest częścią składową polityki zagranicznej ukierunkowanej na bezpieczeństwo i stabilizację. Dzieje się tak, ponieważ bieda, przemoc i degradacja środowiska nie znają granic państwowych. Podstawą wszelkiego postępu jest zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, oświata – otwierająca nowe perspektywy, a także budowa struktur demokratycznych – przynosząca stabilizację.

Treść

Polityka rozwoju

Celem współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszanie nierówności pomiędzy biedą i bogactwem, zapewnienie pokoju i utrzymanie naturalnej przestrzeni do życia. Koordynację austriackiej polityki rozwoju przejęło Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Międzynarodowych.

Cele austriackiej polityki rozwoju zostały zapisane w trzyletnim programie, który został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Trzyletni program na lata 2019-2021 zawiera także informacje na temat zakresu i jakości austriackiej współpracy na rzecz rozwoju.

OEZA i ADA

Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich i Międzynarodowych koncentruje swoją pracę na następujących regionach: Afryka Zachodnia i Sahel, Afryka Wschodnia i Półwysep Somalijski, region Himalajów i Hindukuszu, Terytoria Palestyńskie, Bałkany Zachodnie  i Południowego Kaukazu.

Austriacka Współpraca na rzecz Rozwoju (OEZA) przygotowuje strategie i programy. Z kolei Austriacka Agencja Rozwoju (ADA) jest odpowiedzialna za wprowadzanie w życie wszystkich bilateralnych programów i projektów w krajach partnerskich OEZA. ADA zarządza budżetem przeznaczonym do realizacji programów bilateralnych OEZA. ADA ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami.

ÖFSE

Austriacka Fundacja Badawcza na rzecz Wspierania Rozwoju (ÖFSE) jest placówką informacyjno-pośredniczącą w zakresie problemów krajów rozwijających się oraz spraw dotyczących współpracy na rzecz rozwoju oraz polityki rozwoju.

W dziedzinie wiedzy naukowej, ÖFSE oferuje informacje, analizy i konsultacje w zakresie problemów o charakterze podstawowym, takich jak:

  • austriacka współpraca na rzecz rozwoju oraz polityka rozwoju
  • międzynarodowa polityka rozwoju i polityka gospodarcza
  • współpraca w zakresie oświaty
  • długofalowy rozwój oświaty
  • strategie zwalczania biedy

ÖFSE poprzez swoją stronę internetową oferuje obszerny serwis informacyjny poświęcony austriackiej i międzynarodowej polityce rozwoju. Za pośrednictwem dostępnych pod tym adresem baz danych mogą być przyjmowane do realizacji zlecenia projektów i programów EZA w Austrii, dostawy literatury naukowej i mediów oraz danych organizacyjnych.

Gospodarka i rozwój

Realizacja zagadnienia „Gospodarka i rozwój” Austriackiej Współpracy na rzecz Rozwoju (OEZA) wykorzystuje istniejący potencjał synergii pomiędzy gospodarką prywatną i współpracą na rzecz rozwoju. Przynosi to korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i miejscowej ludności.

Wsparcie finansowe i doradztwo dla przedsiębiorstw

Austriacka Agencja Rozwoju oferuje wspólnie z Austriackim Bankiem Rozwoju wsparcie finansowe dla projektów z zakresu rozwoju regionalnego w krajach rozwijających się i przechodzących transformację.

Współpraca gospodarcza stanowi połączenie przedsiębiorczości i pomysłów biznesowych z doświadczeniem w zakresie współpracy na rzecz rozwoju. Dzięki temu poprawie ulegają warunki życia lokalnej ludności oraz spada ryzyko działalności dla firm. Jest to zatem współpraca niosąca korzyści dla wszystkich stron.
Ponadto, ADA oferuje:

  • doradztwo i dostęp do ekspertów
  • doradztwo w kwestiach składania wniosków projektowych dot. współpracy biznesowej
  • wsparcie i monitoring projektów
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA