Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Rozvojová spolupráca

Lachende Frau © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Rozvojová politika Rakúska je súčasťou zahraničnej politiky orientovanej na bezpečnosť a stabilitu, pretože chudoba, násilie a ničenie životného prostredia sa nezastavia na hraniciach. Zásobovanie vodou a elektrickou energiou je základom každého pokroku, vzdelávanie otvára nové perspektívy a nadstavba demokratických štruktúr prináša stabilitu.

Obsah:

Rozvojová politika

Cieľom rozvojovej spolupráce je znižovanie nerovnosti medzi chudobou a bohatstvom, zaistenie mieru a udržanie prirodzeného životného prostredia. Koordináciu rakúskej rozvojovej politiky preberá Spolkové Ministerstvo pre európske záležitosti, integráciu a zahraničných vecí (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten) .

Ciele rakúskej rozvojovej politiky sa rozvíjajú v trojročnom programe, ktorý na vedomie berie rada ministrov. Trojročný program 2013 až 2015 obsahuje aj údaje o kvantite a kvalite rakúskej rozvojovej spolupráce.

OEZA a ADA

Ministerstvo pre európske záležitosti, integráciu a zahraničných vecí  sa v súčastnosti sústreďuje na nasledujúce kľúčové regióny: Západná Afrika a región Sahel, Východná Afrika a Africký roh, južná Afrika, oblasť pohorí Himaláje a Hindukuš, palestínske oblasti, Stredná Amerika, Karibská oblasť, Podunajsko, Západný Balkán a oblasť Čierneho mora a Južný Kaukaz.

Rakúska rozvojová spolupráca (Österreichische Entwicklungszusammenarbeit - OEZA) rozvíja stratégie a programy. Austrian Development Agency (ADA) je zodpovedná za presadenie všetkých bilaterálnych programov a projektov v partnerských krajinách OEZA. ADA spravuje rozpočet, ktorý sa využíva na realizáciu bilaterálnych programov OEZA. ADA úzko spolupracuje s nevládnymi organizáciami a podnikmi.

ÖFSE

Rakúska výskumná nadácia pre rozvojovú pomoc (Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe - ÖFSE) je informačné stredisko pre otázky rozvojových krajín, rozvojovej spolupráce a rozvojovej politiky.

Vedecká oblasť ÖFSE ponúka informácie, analýzy a poradenstvo k nasledovným ťažiskovým témam:

  • rakúska rozvojová spolupráca a rozvojová politika
  • medzinárodná rozvojová a hospodárska politika
  • spolupráca v oblasti vzdelávania
  • vzdelávanie a trvalý rozvoj, ako aj
  • stratégie boja proti chudobe

ÖFSE ponúka eza.at rozsiahly informačný servis k rakúskej a medzinárodnej rozvojovej politike. Banka dát ponúka možnosť stiahnutia informácií o projektoch a programoch rakúskej EZA, vedeckej literatúre a médiách, ako aj organizačných dátach.

Hospodárstvo a rozvoj

Ťažisko kladené na hospodárstvo a rozvíjanie Rakúskej rozvojovej spolupráce (OEZA) využíva synergický potenciál medzi súkromným hospodárstvom a rozvojovou spoluprácou. Z toho profitujú podniky a ľudia v mieste činnosti.

Podpora a poradenstvo podnikov

Rakúska rozvojová agentúra (ADA) ponúka v spolupráci s Rakúskou rozvojovou bankou (OeEB) firmám v rámci obchodných partnerstviev finančnú podporu pre z hľadiska rozvojovej pomoci relevantné projekty v rozvojových a transformujúcich sa krajinách.

Obchodné partnerstvá spájajú podnikateľského ducha a obchodné nápady so skúsenosťou na poli rozvojovej pomoci. Tým znikajú lepšie životné podmienky pre ľudí v cieľovej krajine a nižšie riziko pre firmy - Partnerstvo, z ktorého profitujú všetci zúčastnení.

Okrem toho ponúka ADA:

  • poradenstvo a sprostredkovateľstvo expertov/expertiek
  • Poradenstvo pre vypracovanie projektových žiadostí pre obchodných partnerov
  • sprevádzanie projektu a monitoring
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA