Nastavitve piškotkov

Tukaj lahko vidite oz. spremenite nastavitve piškotkov različnih orodij, ki so v uporabi na www.advantageaustria.org in njihovih poddomenah.


Shrani spremembe
Advantage Austria Prikaži navigacijo

Razvojno sodelovanje

Nasmejana ženska © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Razvojna politika Avstrije je sestavni del zunanje politike, osredotočene na varnost in stabilnost. Revščina, nasilje in uničevanje okolja se namreč ne ustavijo na mejah. Oskrba z vodo in električno energijo je temelj vsakega napredka, izobrazba odpira nove perspektive, vzpostavitev demokratične strukture pa prinaša stabilnost.

Vsebina:

Razvojna politika

Cilj razvojnega sodelovanja je, zmanjšati neenakost med revščino in bogastvom, zagotoviti mir in seveda ohraniti življenjski prostor. Koordinacijo avstrijske razvojne politike je prevzelo Zvezno ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve.

Cilji avstrijske razvojne politike so določeni v triletnem programu, ki ga potrdi Svet ministrov. Triletni program za obdobje od leta 2019 do leta 2021 vsebuje tudi podatke o količini in kakovosti avstrijskega razvojnega sodelovanja.

OEZA in ADA

Zvezno ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve se trenutno osredotoča na naslednje ključne regije: Zahodna Afrika in območje Sahela, Vzhodna Afrika in Afriški rog, Južna Afrika, Himalaja in Hindukuš, palestinska ozemlja, Zahodni Balkan in Južni Kavkaz.

Avstrijsko razvojno sodelovanje (OEZA) razvija strategije in programe. Avstrijska razvojna agencija (ADA) je odgovorna za izvedbo vseh bilateralnih programov in projektov v partnerskih deželah OEZA. ADA upravlja proračun, ki je namenjen izvajanju bilateralnih programov OEZA. ADA tesno sodeluje z nevladnimi organizacijami in podjetji.

ÖFSE

Avstrijski raziskovalni sklad za pomoč pri razvoju (ÖFSE) je posredovalnica informacij o vprašanjih držav v razvoju, razvojnega sodelovanja in razvojne politike.

Znanstveno področje ÖFSE nudi informacije, analize in svetovanje na področju naslednjih osrednjih tem:

  • avstrijsko razvojno sodelovanje in razvojna politika
  • mednarodna razvojna in gospodarska politika
  • sodelovanje pri izobraževanju
  • izobraževanje in trajnostni razvoj ter
  • strategije za boj proti revščini

ÖFSE nudi obširne informacije o avstrijski in mednarodni razvojni politiki. Na strani Podatkovne banke si lahko ogledate projekte in programe avstrijske EZA, znanstveno literaturo in medije ter podatke o organizaciji.

Gospodarstvo in razvoj

Težišče Gospodarstvo in razvoj Avstrijskega razvojnega sodelovanja (OEZA) izkorišča sinergijske potenciale med zasebnim gospodarstvom in razvojnim sodelovanjem. Od tega imajo korist tako podjetja kot tudi ljudje na kraju samem.

Pomoč in svetovanje za podjetja

Avstrijska razvojna agencija (ADA) nudi podjetjem v sodelovanju z Avstrijsko razvojno banko (OeEB) in v okviru poslovnih partnerstev finančno podporo pri inovativnih razvojno-političnih projektih v tranzicijskih državah.

Poslovna partnerstva združujejo podjetniški duh in trajnostne poslovne ideje z izkušnjami razvojnega sodelovanja. Na ta način se izboljšujejo življenjske razmere za lokalno prebivalstvo in se zmanjšujejo tveganja za podjetja. Po zaslugi takih partnerstev profitirajo vsi vpleteni.

Poleg tega ADA nudi še:

  • svetovanje in posredovanje strokovnjakov in strokovnjakinj
  • svetovanje pri pripravi projektnih predlogov za poslovna partnerstva
  • spremljanje projektov in monitoring
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA