Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Razvojna saradnja

Nasmejana_zena © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Politika razvoja Republike Austrije je sastavni deo njene spoljne politike koja je usredsređenja na sigurnost i stabilitet, jer siromaštvo, nasilje i narušavanje čovekove okoline ne znaju za granice. Obezbeđivanje vode i struje je osnova napretka, obrazovanje stvara nove perspektive, a izgradnja demokratske strukture stabilnost.

Sadržaj:

Politika razvoja

Cilj razvojne saradnje jeste smanjiti jaz između bogatih i siromašnih, obezbediti mir i održati prirodno životno okruženje. Koordinaciju austrijske razvojne politike preuzelo je Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i spoljne poslove.

Ciljevi austrijske politike razvoja se utvrđuju svake godine u vidu trogodišnjeg programa, a Savet ministara ih prima k znanju. Trogodišnji program 2013.-2015. godine sadrži kriterijume o kvantitetu kao i o kvalitetu austrijske razvojne saradnje.

OEZA und ADA

Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i spoljne poslove usredsređeno je na sledeće ključne regione: Zapadna Afrika i region Sahel, istočna Afrika i rog Afrike, južna Afrika, region Himalaji-Hindu Kuš, teritorija Palestine, centralna Amerika, Karipski region, Podunavski region i Zapadni Balkan kao i Crnomorski region/Južni Kavkaz.

Austrijska organizacija za pomoć u razvoju saradnju sa istokom (OEZA) razvija strategije i programe. Austrian Development Agency (ADA) odgovorna je za realizaciju svih bilateralnih programa i projekata u zemljama-partnerima organizacije OEZA. ADA raspolaže budžetom za realizaciju tih projekata i pri tome blisko sarađuje sa nevladinim organizacijama i preduzećima.

ÖFSE

Austrijski naučni fond za pomoć u razvoju (ÖFSE) je obaveštajna ustanova za pitanja vezana za zemlje u razvoju, razvojnu saradnji i politiku razvoja.

Naučni odsek fonda ÖFSE pruža informacije, analize i savete u vezi sa sledećim stavkama:

  • Austrijska razvojna saradnja i politika saradnje
  • Međunarodna politika razvoja i privrede
  • Saradnja na polju obrazovanja
  • Obrazovanje i održivi razvoj kao i strategije suzbijanja siromaštva

Fond ÖFSE na portalu eza.at pruža opširne informacione usluge u vezi sa austrijskom i međunarodnom politikom razvoja. Pod linkom Baze podataka dostupni su projekti i programi austrijskog fonda EZA, naučna literatura i mediji, kao i podaci o organizaciji.

Privreda i razvoj

Austrijska razvojna saradnja (OEZA) sa težištem na privredi i razvoju koristi se potencijalima koje leže u sinergiji privatne privrede i privredne saradnje. Od toga profitiraju kako preduzeća, tako i ljudi u neposrednom okruženju.

Pomoć i savetovanje preduzeća

Agencija "Austrian Development Agency (ADA)" u saradnji sa Austrijskom razvojnom bankom (OeEB) nudi preduzećima u okviru privrednog partnerstva finansijsku podršku za inovativne projekte u zemljama razvoja i tranziciji.

U okviru privrednih partnerstava oplemenjuju se preduzetnički duh i poslovne ideje iskustvima razvojne saradnje, te se na taj način ne postiže samo poboljšanje uslova za život lokalnog stanovništva već i smanjenje rizika za preduzeće. Stiče se partnerstvo za dobrobit svih učesnika.

ADA osim toga nudi:

  • Savetovanje i preporuku eksperata
  • Savetovanje za izradu predloga projekta za privredno partnerstvo
  • Praćenje i monitoring tokom projekta
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA