Çerez ayarları

Burada, www.advantageaustria.org sayfasında ve onun alt alan adlarında kullanılan çeşitli araçların çerez ayarlarını inceleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.


Ayarları kaydet
Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

KALKINMA İŞBİRLİĞİ

Gülen Kadın © photocase.com/berliner7

© photocase.com/berliner7

Avusturya'nın kalkınma politikası, güven ve istikrara dayalı bir dış politikanın önemli bir parçasıdır. Çünkü siyasi sınırlar fakirliği, şiddeti ve çevre tahribatını durduramamaktadır. Su ve elektirik temini her türlü ilerlemenin temelidir, eğitim yeni bakış açıları yaratır ve demokratik yapıların inşası istikrar sağlar.

İçerik:

KALKINMA POLİTİKASI

Kalkınma işbirliğinin amacı fakir ile zengin arasındaki eşitsizliği azaltmak, barışı güvence altına almak ve doğal yaşam alanlarını korumaktır. Avusturya'nın kalkınma politikası, Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Federal Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir.

Avusturya kalkınma politikasının hedefleri, Bakanlar kurulu tarafından kabul gördüğü gibi, üç yıllık bir program ile ortaya koyuldu. 2013-2015 arası 3 yıllık programda aynı zamanda Avusturya Kalkınma işbirliğinin Rakam ve Kalite verileri de mevcut.

OEZA ve ADA

Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Federal Bakanlığı bu aralar aşağıdaki Kilit bölgelere konsantre olmuş durumda: Batı Afrika ve Sahel bölgesi, Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu, Kuzey Afrika, Hindikuş-Himalaya Bölgesi , Filistin toprakları , Orta Amerika , Karayipler bölgesi , Tuna Havzası ve Batı Balkanlar ve Karadeniz bölgesi/Kafkasya.

Avusturya Kalkınma İşbirliği (OEZA) stratejiler ve programlar geliştirmektedir. Austrian Development Agency "Avusturya Kalkınma Ajansı" (ADA), OEZA'nın partner ülkelerinde bütün ikili programların ve projelerin yürütülmesinden sorumludur. ADA, OEZA'nın ikili programlarının uygulanması için konulan bütçeyi yönetmektedir. ADA sivil toplum örgütleri ve işletmeleriyle yakın bir işbirliği içindedir.

ÖFSE

Avusturya Kalkınma Yardımı için Araştırma Vakfı (ÖFSE) gelişmekte olan ülkelere, kalkınma işbirliğine ve kalkınma politikasına dir soruların ele alındığı bir bilgi paylaşım merkezidir.

ÖFSE'nin bilimsel şubesi ağırlıklı olarak aşağıdaki konulara dair bilgiler, analizler ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

  • Avusturya kalkınma işbirliği ve politikası
  • Uluslararası kalkınma ve ekonomi politikası
  • Eğitim işbirliği
  • Eğitim ve kalıcı kalkınma, ayrıca fakirlikle mücadele stratejileri

ÖFSE, eza.at üzerinden Avusturya ve uluslararası kalkınma politikalarına dair kapsamlı bir bilgi hizmeti sunmaktadır. veri bankaları üzerinden Avusturya Kalkınma İşbirliği'nin proje ve programlarına, bilimsel literatüre ve medyalara, ayrıca kurum verilerine ulaşılabilir.

EKONOMİ VE KALKINMA

Avusturya Kalkınma İşbirliği'nin (OEZA) ekonomi ve kalkınma ağırlık noktaları özel ekonomi ile kalkınma işbirliği arasındaki sinerji potansiyelini değerlendirir. Bundan, söz konusu bölgelerdeki işletmeler ve insanlar faydalanmaktadır.

İşletmelerin Desteklenmesi ve Danışmanlık Hizmetleri

Avusturya kalkınma ajansının Avusturya kalkınma bankası işbirliği ile gelişmekte ve yükselmekte olan ülkelerdeki kalkınma projeli ticari ortaklıklara finansal destek sunuyor.

Ticari ortaklıklar, Kalkınma işbirliğinin getirdiği deneyim ile iş fikirleri ve girişimci ruh altında birleşiyorlar.Bu, yerel Halk için daha iyi yaşam koşulu ve Sirketler için daha düşük risk doğurur. Tüm tarafların yarırına olan bir ortaklık

Bunların dışında ADA şu hizmetleri sunmaktadır:

  • Uzmanlar tarafından danışmanlık ve aracılık
  • Ticari ortaklıkların proje teklifinin hazrlanması için danışmanlık
  • Projeye refakat ve izleme
Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA