تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

روابط بين المللي

Globus © photocase.com/Enit

© photocase.com/Enit

اتريش نه تنها عضو بسياري از سازمان هاي بين المللي است بلكه مقر اصلي اين سازمان ها نيز در اين كشور است. اين نكته بيانگر جايگاه ويژه و پرارزش اتريش و وين از ديدگاه روابط بين المللي است

عضويت در سازمان هاي بين المللي

از اول ژانويه 1995 اتريش به عضويت اتحاديه اروپا درآمده است. بعلاوه اتريش عضو سازمان هاي بين المللي زير است


اتريش مقر اصلي بسياري از سازمان هاي بين المللي

اتريش بعد از نيويورك و ژنو سومين مقر اصلي سازمان ملل متحد است

مقر اصلي بسياري از سازمان هاي مهم بين المللي در شهر وين قرار دارد:

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA