Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Nacionalna ekonomija

Dijagram sa kolonama © photocase.com/nortys

© photocase.com/nortys

U kontekstu sa privrednim razvojem u Evropi, za Austriju se može reći da ima natprosečnu dinamiku rasta i najnižu stopu nezaposlenosti. Na ovom mestu možete se informisati o osnovama austrijske nacionalne ekonomije.

Austrija se ubraja u jednu od najstabilnijih zemalja širom sveta. Beleže se niske stope inflacije, uspešno je zaustavljen rast javnog duga, budžetska politika radi na balansiranju budžeta. Preduzet je niz mera kako bi se uz pomoć liberalizacije i privatizacije povećala dinamika rasta, a putem reformi ubuduće osigurao socijalni sistem.

Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika iznosi 43.680 evra (2018. nominalno), čime se Austrija uvrstila u prvih deset u EZ kao i u čitavom svetu.

Za 2019. godinu u Austriji se očekuje povećanje bruto domaćeg proizvoda za 2,1%

Izvor: Statistics Austria; EU-Commission, EUROSTAT, OECD
Austrijski bruto nacionalni proizvod
2015:340,87 milijardi evra
2016:355,83 milijardi evra
2017:368,92 milijardi evra
2018:384,03 milijardi evra
Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA