Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

iconvienna 2016 – 12. Európske obchodné a investičné fórum: „International Summit on Innovative Entrepreneurship” - 20. až 22. apríl 2016, Viedeň

2016.03.23

Viedeň je už 12. krát miestom konania sektoru medzinárodného projektového rozvoja. Iconvienna je exkluzívne podujatie pre nadviazanie kontaktov, kde sa stretnú zástupcovia regiónov a najvyšší predstavitelia z oblasti politiky, ekonómie, vedy, medzinárodných organizácií a diplomacie.

iconvienna 2016 sa koná od 20. do 22. apríla 2016 a tentoraz nesie názov „Inovatívne podnikanie“.

Medzinárodní odborníci a najvyšší predstavitelia z oblasti energie a dopravy, technológií, financií, výskumu, poradenstva a politiky budú diskutovať o aktuálnych investičných stratégiách, inovatívnych projektoch a podnikateľských iniciatívach v nasledujúcich hlavných témach:

  • Inovácie pre „Digital Europe“ ((Internet of Things, big data, ICT strategy)
  • Mestá ako miesta pre inovatívne podnikanie na príklade Viedne (City 4.0, otvorené inovácie, internetové firmy, inovačné centrá)
  • Infraštruktúra – inovácie pre dlhodobo udržateľný vývoj európskych  regiónov
  • Alternatívne formy financovania pre inovatívne podnikanie

20. apríla sa uskutoční už po tretíkrát iconvienna young leaders dialogue youLEAD . Tento dialóg ponúka mladým podnikom, mladým vedúcim pracovníkom a ľuďom s veľkým potenciálom zo strednej a východnej Európy možnosť nadviazať medzi sebou kontakty. Zároveň sa bude zaoberať aj spoločným uhlom pohľadu o témach budúcnosti – tohtoročná hlavná téma je „Create the future through innovative entrepreneurship“ .

Viac informácií o iconvienna 2016, vrátane registrácie a programu, nájdete na stránke usporiadateľa: http://www.icon-vienna.net/

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA