Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

6. konferencia Dunajského regiónu: 13. September 2016 vo Viedni

2016.07.04

ADVANTAGE AUSTRIA organizuje medzinárodné kooperačné fórum pre klientov a dodávateľov logistických riešení v potravinárskom a automobilovom priemysle ako súčasť 6. ročníka Danube Region Business Forum.

Odborníci sa stretnú v utorok 13. septembra 2016 aby diskutovali a vyhodnotili súčasný rozvoj a výzvy dopravných ťahov v Európe so zameraním na hraničné kontroly, čas čakania v rámci EÚ a intermodálnej dopravy v dunajskom regióne. Panelová diskusia „Projekty a finančné záležitosti“ bude zas zameraná na tému podpory, zdanenia a projektov v oblasti infraštruktúry.

V spojení s hlavnými prejavmi bude príležitosť na B2B stretnutia so zástupcami firiem a iných inštitúcií z celého dunajského regiónu.

Pre účasť na fóre a stretnutiach je potrebná registrácia, ktorú je možné vyplniť na domovskej stránke podujatia.

Medzinárodné kooperačné fórum je orientované na firmy v automobilovom a potravinárskom priemysle z dunajského regiónu a rovnako aj na poskytovateľov logistických riešení v ktoromkoľvek článku dodávateľského reťazca v týchto priemysloch.

Ďalšie informácie o kooperačnom fóre, vrátane registrácie, programu a online rezervácie stretnutí (B2B) je možné nájsť na webovej stránke podujatia www.b2match.eu/donauraumlogistik2016 .

Podujatie sa uskutoční 13. septembra 2016 v Rakúskej hospodárskej komore, na adrese Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Viedeň, Rakúsko. Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA