Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

GREEN.BUILDING.SOLUTIONS – LETNÁ UNIVERZITA NA TÉMU EKOLOGICKÉ STAVBY: 22. JÚLA -13. AUGUSTA 2017 VO VIEDNI

2017.01.25

Green.Building.Solutions. Summer University ponúka prvotriedne rakúske odborné vedomosti z oblasti architektúry, stavebného inžinierstva, ekológie a udržateľnosti. Uzávierka prihlášok je 10. apríla 2017.

Aj v roku 2017 sa môže zúčastniť okolo 40 študentov z celého sveta na tohtoročnom štúdiu magisterského stupňa Green.Building.Solutions. vo Viedni.

Interdisciplinárne vedomosti a zaujímavé otázky na tému zelené stavby a technológie pasívneho domu, a tiež ekologické a udržateľné aspekty mestského plánovania budú hlavnou náplňou prednášok a workshopov. Budúci architekti/architektky, projektanti/projektantky a inžinieri/inžinierky, rovnako ako profesionáli z oblasti stavebníctva budú mať možnosť stretnúť sa a diskutovať priamo s expertmi a lektormi z rôznych odborov a tiež spoznať prácu v praxi z iného uhla pohľadu.

Letná univerzita Green.Building.Solutions. je organizovaná OeAD-Wohnraumverwaltung v spolupráci so siedmymi univerzitami: Universität für Bodenkultur Wien , Technische Universität Wien , Wirtschaftsuniversität Wien , Universität Wien , FH-Campus Wien , Donauuniversität Krems a FH Technikum Wien . Na organizácií sa podieľajú rovnako aj zástupcovia platformy innovative gebäude©Rakúsky technologický inštitút (AIT).

Ďalšie informácie o podujatí, účasti a možností získania štipendia nájdete na webovej stránke letnej univerzity Green.Building.Solutions.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA