Ustawienia plików cookie

Tutaj mogą Państwo podejrzeć i zmienić ustawienia plików cookie różnych narzędzi, które używane są na www.advantageaustria.com i jej poddomenach.


Zapisz ustawienia
Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Green.Building.Solutions. – zajęcia Uniwersytetu Letniego na temat budownictwa ekologicznego: 21 lipca -  12 sierpnia 2018 w Wiedniu

2018.01.18

Uniwersytet Letni Green.Building.Solutions. oferuje zajęcia z ekpertami z obszaru architektury, budownictwa, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Termin zgłaszania udziału w zajęciach mija 10 kwietnia 2018. 

W 2018 roku 60 studentów i studentek z całego świata może ubiegać się o miejsce na studiach drugiego stopnia  Green.Building.Solutions. w Wiedniu, mieście ekologicznego budownictwa.

Podczas warsztatów z ekspertami oraz wycieczek do miejsc uznawanych za przykłady dobrych praktyk omawiane będą zagadnienia budownictwa zrównoważonego, technologii budownictwa pasywnego oraz ekologicznego i zrównoważonego planowania. Przyszli architekci, planiści i inżynierowie będą mieli możliwość dyskusji z ekspertami praktykami oraz wykładowcami, co pozwoli im poznać specyfikę danej branży z różnych perspektyw. 

Uniwersytet Letni Green.Building.Solutions. organizowany jest przez firmę OeAD-Wohnraumverwaltung we współpracy z jedenastoma uniwersytetami austriackimi: Uniwersytetem Przyrodniczym w Wiedniu , Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu , Wiedeńskim Uniwersytetem Ekonomicznym , Uniwersytetem Wiedeńskim , Wyższą Szkołą Zawodową Campus Wien , Uniwersytetem Dunaju Krems , Wyższą Szkołą Zawodową Technikum Wien , Wiedeńska Wyższą Szkołą Zawodową , Modul University , Instytutem Obszaru Naddunajskiego i Europy Środkowej  oraz Konferencją Rektorów Uczelni Regionu Dunaju . W organizację zaangażownay jest także Austriacki Instytut Technologiczny (AIT) , Waterford Institute of Ireland (WIT) i Uniwersytet Tokijski .

Dalsze informacje na temat Uniwersytetu Letniego, możliwości otrzymania stypendium znajdą Państwo na stronie Letniego Uniwersytetu Green.Building-Solutions .

Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA