Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Green.Building.Solutions. – letná univerzita na tému ekologických stavieb: 21. júl - 12. august 2018, Viedeň

2018.01.18

Green.Building.Solutions. - riešenia pre zelené stavby. Letná univerzita predstaví popredné rakúske odborné poznatky na poli architektúry, stavebného inžinierstva, ekológie a trvalej udržateľnosti. Prihlasovanie je možné do 10. apríla 2018.

Aj v roku 2018 bude mať 60 študentov z celého sveta príležitosť zúčastniť sa magisterského kurzu Green.Building.Solutions. , ktorý sa bude konať vo Viedni, meste trvalo udržateľnej výstavby.

Interdisciplinárne prednášky, workshopy a odborné exkurzie za príkladmi best practice preskúmajú aspekty ekológie a trvalej udržateľnosti v rámci urbánneho plánovania a budú sa zameriavať na zaujímavé témy naprieč celému radu akademických predmetov v oblastiach technológií zelených stavieb a pasívnych domov. Nadchádzajúci architekti, plánovači, inžinieri a experti na stavebníctvo sa budú môcť zapojiť do priamych diskusií s expertmi a prednášajúcimi zo širokého disciplinárneho spektra, čím získajú veľmi jedinečný pohľad na praktické aspekty ich profesie. 

Letná škola Green.Building.Solutions je usporadúvaná Rakúskou agentúrou pre medzinárodnú výmenu (OeAD) v súčinnosti s jedenástimi univerzitami: Prírodovedeckou univerzitou vo Viedni , Technickou univerzitou vo Viedni Ekonomickou univerzitou vo Viedni , Viedenskou univerzitou , Kampusom vyššej odbornej školy vo ViedniDunajskou univerzitou v Krems , Vyššou odbornou školou pre aplikované technické vedy vo Viedni , Vyššou odbornou školou pre manažment a komunikáciu vo Viedni (FH Wien) Modul University , Inštitútom pre Dunajský región a Strednú Európu (IDM) and Dunajskou rektorskou konferenciou (DRC) . Svoje zastúpenie na projekte majú aj Rakúsky technologický inštitút (AIT) , Írsky technologický inštitút vo Waterforde (WIT)  a Tokijská univerzita .

Pre viac informácií o tomto kurze, o možnostiach účasti, či poplatkoch a školnom prosím navštívte stránku Green.Building.Solutions. Summer University

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA