Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA TÉMA ETIKETY 2018: 21. - 23. BŘEZNA 2018 V SalzburgU, V RAKOUSKU

2018.02.22

Mezinárodní konference na téma etikety bude v letošním roce věnována celku, jenž se tematicky soustřeďuje na „Hospodářský koloběh“ v rámci Evropské Unie, stejně tak i na nadcházející výzvy v souvislosti se sběrem, tříděním, recyklací i vyhýbání se obalům.

Evropská Unie (EU) pracuje na celku věnovanému tématu „Hospodářský koloběh“ (ES pro oběhovou ekonomiku). Uvedený celek v rámci Evropské Unie zohledňuje nové výzvy, které se týkají recyklace i skladování odpadu, stejně tak zahrnuje i přísné požadavky ohledně třídění a redukce odpadu či výraznější spoluúčasti výrobních závodů na nákladech v souvislosti se sběrem, tříděním a recyklací obalů.  

Daná opatření postihují všechny zúčastněné v rámci dodavatelského řetězce, počínaje dodavateli surovin a materiálu až po zušlechťovatele, vlastníky značek a další koncové uživatele. 12.ročník mezinárodní konference věnované etiketám nabízí též prostor pro diskuzi a vzájemné propojení, současně je i příležitostí pro vzájemné sebepoznání či výměnu poznatků v souvislosti s možnostmi, technologiemi a současnými, stejně tak i budoucími výzvami v rámci daného odvětví.

Program zohledňuje jednak podněty týkající se aktuálního vývoje strategie v rámci Evropské Unie, stejně tak i diskuse v souvislosti s tematickým celkem věnovanému hospodářskému koloběhu. Rozšířená odpovědnost výrobce (EPR) by  měla být promyšlena poněkud ambiciózněji, tak aby tímto způsobem bylo podporováno intenzivní využívání zdrojů, především však obalových materiálů.  

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA