Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

12. medzinárodná konferencia na tému etiketovania: 21. - 23. marec 2018 Salzburg, Rakúsko

2018.02.22

Medzinárodná konferencia na tému etiketovania sa tohto roku bude venovať balíčku opatrení Európskej únie v rámci tzv. "obehovej ekonomiky" a nadchádzajúcim výzvam ohľadne zberu, triedenia, recyklácie a znižovaniu tvorby obalových odpadov.

Európska únia (EÚ) pracuje na balíčku opatrení so zameraním na tzv. "obehovú ekonomiku" (angl. Circular Economy). Tento balíček obsahuje napríklad nové záväzné celoúnijné ciele v rámci recyklácie a ukladania odpadov, ako aj prísnejšie požiadavky zamerané na triedenie a znižovanie objemu odpadov, či vyšší podiel výrobcov na nákladoch na zber, triedenie a recykláciu obalov.

Tieto opatrenia sa týkajú všetkých, ktorí sú zapojení v dodávateľských reťazcoch, počnúc dodávateľmi surovín a materiálov, až po spracovateľov, majiteľov značiek a iných koncových užívateľov.

12. medzinárodná konferencia na tému etiketovania  poskytne príležitosť na diskusiu, nadväzovanie nových kontaktov a vzájomné poučenie a výmenu poznatkov o možnostiach, technológiách, či súčasných a budúcich výzvach v tomto odvetví.

Súčasťou programu sú taktiež podnety k prebiehajúcemu vývoju stratégie EÚ, ako aj diskusie o balíčku opatrení zameranému na obehovú ekonomiku. Rozšírená zodpovednosť výrobcov (EPR) by mala byť premyslená ambicióznejšie, aby mohla podporiť trvalo udržateľné využívaniu zdrojov a najmä obalových materiálov.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA