Cookie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor cookies van verschillende tools bekijken en wijzigen. Het betreft de cookies van www.advantageaustria.org en gerelateerde subdomeinen.


Instellingen opslaan
Advantage Austria Navigatie tonen
Wij denken, dat u uit komtNaar deze landensiteVerander het land

 Covid-19: Oostenrijk start economische motor

2020.05.14

Ook de Oostenrijkse economie heeft te lijden onder de coronacrisis. Dankzij zijn economische kracht kan het land echter terugkeren naar zijn vroegere uitvoerkracht.

De economische situatie zet wereldwijd de regeringsbegrotingen, de beurzen, de economie en de productie onder druk. Ook in Oostenrijk zorgt de verspreiding van het coronavirus voor economische beperkingen. Internationale handelsbetrekkingen hebben eronder te lijden gehad en de groei van het bruto binnenlands product (BBP) is vertraagd, maar niet zo erg als in andere landen.

De Europese Commissie heeft haar groeivooruitzichten voor Oostenrijk en de andere EU-landen door de coronacrisis drastisch verlaagd. Volgens de prognose zal het Oostenrijkse BBP dit jaar met 5,5% dalen, maar in 2021 weer met 5% groeien. Voor de eurozone wordt zelfs een recorddaling van 7,7% verwacht.

Dat Oostenrijk zich in een betere positie bevindt, is niet alleen te danken aan de jarenlange succesverhalen over zijn economie, maar ook aan het overwinnen van de coronapandemie door te kiezen voor een drastische lockdown. Wat de geleidelijke heropleving van de economie betreft, richt de regering zich nu op steunmaatregelen voor de bedrijven en werkgelegenheid. Bedrijven hebben immers behoefte aan plannings- en financieringszekerheid en liquiditeit.

Met een steunpakket van meer dan 40 miljard euro behoort Oostenrijk tot de top. Een aantal maatregelen verdienen een bijzondere vermelding, zoals subsidies, belastinguitstel, garanties, overbruggingssteun, belastingverlagingen en arbeidsduurverkorting. De conjuncturele maatregelen zijn ook bedoeld om de economie naar de toekomst toe een impuls te geven. Al met al is het de bedoeling om de voorwaarden te scheppen die de bedrijven in staat te stellen om binnenkort weer op eigen kracht een omzet te genereren.

Als open markteconomie heeft Oostenrijk een wijdvertakte en gedifferentieerde buitenlandse handel. Als toeristisch land en vestigingsplaats voor bedrijven beschikt het land over een internationale voortrekkersrol. De exportbedrijven scoren door topkwaliteit en exporteren hun producten naar meer dan 200 landen. Met een exportcijfer van meer dan 55% van het BBP vormt de export de bron van de welvaart en de internationale handelsbetrekkingen van Oostenrijk. Om die reden staat ADVANTAGE AUSTRIA met raad en daad ter zijde van alle belanghebbenden en zakenpartners, zeker in deze moeilijke tijden.

Voor het laatst geactualiseerd op:
2020.05.15
Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA