Inhalt

کالاهای بشردوستانه

کالاهای بشردوستانه

مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، دارو و دستگاه های پزشکی مشمول تحریم ها نیستند.

از مواد اولیه صنایع دارویی، محصولات نهایی، ابزار و دستگاه های پزشکی، تجهیزات بیمارستانی، مواد افزودنی برای صنایع غذایی و آشامیدنی گرفته تا کارخانه ها، محصولات نهایی و بسته بندی - همه چیز در ایران مورد نیاز است. ایران با بیش از 80 میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان سرانه دارو در سراسر جهان است. بازار پزشکی ایران به دلیل داشتن استانداردهای بهداشتی بالا و در عین حال امکانات قدیمی از بازارهای بسیار پر سود است. 


جدا از جنبه بشردوستانه، محصولات دارویی و پزشکی مؤلفه های اصلی تجارت دوجانبه بین اروپا و ایران بوده و 7 درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند. این درصد حتی برای کشورهای عضو جداگانه مانند اتریش حتی بسیار بیشتر است.


علاوه بر این، محصولات دارویی و پزشکی همچنین مواد غذایی به عنوان "محصولات بشردوستانه" به طور خاص از تحریم های های ایالات متحده مستثنی بوده و ممکن است همچنان به ایران ارسال شوند. بنابراین انتقالات بانکی نیز برای کالاهای بشردوستانه به طور استثنا امکان پذیر هستند. همچنین کانال های پرداخت مستقل دیگری نیز برای محصولات بشردوستانه وجود دارند.


در این مأموریت اقتصادی، ما نیز با نمایندگان شرکت ها و موسسات بین المللی که در بازار محلی حضور دارند، از نزدیک همکاری خواهیم کرد.


بازار ایران برای شرکت های اتریشی که از شهرت خوبی به عنوان شرکای قابل اعتماد در ایران برخوردار هستند، پتانسیل بزرگی دارد. این رویداد همچنین به عنوان یک مرکز تبادل اطلاعات در شرایط فعلی فعالیت می کند. از این فرصت استفاده کنید تا پای در بازار ایران گذاشته و از فرصت ها استفاده کنید.


آمار و ارقام کلیدی در مورد بازار ایران:
• بیش از 80 میلیون نفر جمعیت.
• سیستم تأمین اجتماعی کارآمد.
• آگاهی عمومی از مراقبت های بهداشتی با کیفیت در بین ایرانی ها.
• تقاضای زیاد برای مواد اولیه دارویی، حدود نیمی از مواد اولیه مورد نیاز وارد می شود.
• تقاضای زیاد برای داروهای پیشرفته و وسایل پزشکی.
• مالیات کم برای داروهای خارجی.
• محصولات دارویی از عمده صادرات اتریش به ایران است.
• استانداردهای بالا در بخش مواد غذایی، سرمایه گذاری کلان شرکت های ایرانی، نیاز بالا به مواد افزودنی و مواد بسته بندی.
• به عنوان بخشی از مأموریت اقتصادی، شما می توانید از بزرگ ترین نمایشگاه مواد غذایی - ایران آگرو فود بازدید کنید.