Inhalt

Iran Forum

به روزرسانی پیرامون چگونگی اجرای تجارت و بازرگانی در ایران

ایران کشوری مملو از شگفتی و در عین حال تضادها است. در این همایش که در تاریخ 23 نوامبر برگزار می شود، کارشناسان ما گزارشاتی از وضعیت پیشین، فعلی همچنین پیشرفت های مورد انتظار آتی به شما ارائه می دهند. در گفتگوهای یک به یک، می توانید این مفاهیم را برای فعالیت های تجاری خود در آینده نزدیک عمیق تر کنید.


همچنین برای شما امکان مذاکرات B2B با شرکت های ایرانی با تمرکز بر شاخه مهندسی و برقراری ارتباط با استارتاپ های ایرانی حاضر در صحنه وجود دارد.