Inhalt

هیات اقتصادی داروسازی و فناوری پزشکی

  • تهران
هیات اقتصادی داروسازی و فناوری پزشکی

محصولات دارویی و مواد اولیه آنها، دستگاه های پزشکی، تجهیزات بیمارستانی و تمامی موارد مرتبط با بخش مراقبت های بهداشتی در حال حاضر یکی از اولویت های مهم در ایران است. این محصولات به صورت محلی تولید می شوند، شرکت های چند ملیتی تحت لیسانس، به صادرات یا تولید اقدام می نمایند، با این حال بازار هنوز دارای پتانسیل زیادی بوده و جای خالی دانش فنی نوآورانه ارائه شده توسط شرکت ها حس می شود. بنابراین، بخش بازرگانی سفارت اتریش از شرکت های اتریشی دعوت بعمل آورده تا در هیات اقتصادی زیر شرکت نمایند: 


هیات اقتصادی داروسازی و فناوری پزشکی
20 الی 23 خرداد ماه 1398
تهران، ایران

جدای از مولفه های بشردوستانه، محصولات دارویی و پزشکی از زمینه های مهم تجارت دوجانبه بین اروپا و ایران هستند و 7 درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران را شامل می شوند.

این هیات اقتصادی به شرکت ها امکان می دهد تا با همکاران مقابل آشنا شده و در خصوص  محصولات و خدمات خود با مقامات مربوطه و شرکت های داخلی و بین المللی در ایران بحث و گفتگو کنند.

ملاقات با 2 شرکت های اتریش