Inhalt

Rail Transport & Smart Transportation - Rail Expo 2020

حمل و نقل ریلی و حمل و نقل هوشمند - Rail Expo 2020

زیرساخت و تحرک

کسب و کار خود و طیف وسیعی از خدمات خود را در بخش ریلی ارائه دهید! نکته برجسته این مأموریت اقتصادی بازدید از نمایشگاه بین المللی IRAN RAIL EXPO است که در آن کلیه تولید کنندگان مشهور دولتی و خصوصی و ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل محلی، مسافری و باری حضور داشته و همچنین بازدید کنندگان تجارت داخلی و خارجی از آن دیدار می کنند. 

ایران یکی از بزرگ ترین کشورهای خاورمیانه است و از 130 سال پیش تاکنون زیرساخت ریلی داشته است. مسیر ریلی کشور در حال حاضر 13000 کیلومتر و ظرفیت حمل و نقل سالانه ریلی تا سال 2015 حدود 0.75 میلیون تن در سال بوده است. در جهت حفاظت از محیط زیست و رونق اقتصادی، حمل و نقل ریلی به موضوع مهم آتی ایران تبدیل و امید بسیاری به آن بسته شده است. بنابراین، قرار است تا سال 2025، شبکه ریلی کشور 20000 کیلومتر دیگر گسترش یافته و ظرفیت سالانه آن به 4.02 میلیون تن برسد.

علاوه بر این، برخی از شهرهای بزرگ ایران دارای سیستم مترو هستند که یکی از آنها در پایتخت، تهران، اولین و بزرگ ترین متروی کشور است. این مجموعه دارای 7 خط (تعدادی از این خظوط هنوز تکمیل نشده اند) بوده و بیش از 221 کیلومتر طول دارد.


روزانه بیش از 1000 اتومبیل بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت 15 میلیون نفری را در داخل شهر جابجا می کنند. علاوه بر این، علاقه و پتانسیل کاربردهای حمل و نقل هوشمند در ایران بسیار بالا است. با حدود 75 میلیون مشترک اینترنتی، ایران در بین 20 کشور برتر با بیشترین تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان و ضریب نفوذ اینترنت باند پهن 90.7٪ قرار دارد.

اگرچه این کشور در حال حاضر با چالش های سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، با اینحال نه تنها چشم اندازهای جالبی به شرکت های اتریشی فعال در زمینه حمل و نقل ریلی و مشاوره ارائه می دهد، بلکه شرکت های موجود در زمینه "حمل و نقل هوشمند" نیز با فرصت های بسیاری در دسترس شما قرار می گیرند.


این رویداد بخشی از پروژه بین المللی go-international، ابتکار عمل مشترک وزارت فدرال  دیجیتال سازی و اقتصاد و اتاق بازرگانی فدرال اتریش است.